Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND xã Thanh Sơn

Ngày 28/7, HĐND xã Thanh Sơn tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã, cùng các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về tình hình và kết quả  thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân là 208,5 ha, đạt 106% so với KH, đạt 95% SVCK, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 658,3 tấn, đạt 107% KH, đạt 99% SVCK. Công tác quản lý bảo vệ rừng được trú trọng thực hiện, lũy kế trong 6 tháng đầu năm toàn xã đã khai thác và trồng mới được hơn 65,6 ha, đạt 109%KH, đạt 104% SVCK. Đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh cơ bản được đảm bảo…

dong chi thuy phat bieu.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2021; Thông qua báo cáo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND xã. Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội - an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán  thu - chi ngân sách xã năm 2019 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021.

 

Triệu Thu Trang

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện