Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Hữu Lũng

Ngày 25/6/2020, tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Tỉnh đoàn; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Thiện Tân; các báo cáo viên pháp luật, cùng 80 đại biểu là công chức xã; trưởng thôn, bí thư chi bộ, các đoàn thể; người có uy tín, già làng, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật xã Thiện Tân.

IMG_1644.jpg

Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Ban Dân tộc tỉnh và Tỉnh Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về các chuyên đề: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Dân tộc; một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng DTTS và miền núi; Hướng dẫn thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp với các chính sách vay vốn.

Hội nghị, nhằm giúp đồng bào nâng cao hiểu biết về pháp luật, vận dụng pháp luật vào cuộc sống. Để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng. Góp phần, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn chỉ rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời kỳ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người DTTS được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách. Trong đó, có Quyết định số Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật tại Đề án 1163, đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các ngành, các cấp, nhất là các cấp chính quyền ở cơ sở và sự nỗ lực của mỗi cán bộ thôn, bản và bản thân đồng bào các DTTS. Do đó, Ban Dân tộc tỉnh mong muốn các đại biểu dự Hội nghị sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để pháp luật được áp dụng vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Đào Thị Phương Lan

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện