Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 08/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có đồng chí Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo bầu cử, đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện. Cùng các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, Uỷ ban Bầu cử, các đồng chí thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến của Thường trực HĐND huyện về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời nghe dự kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

toàn cảnh hội nghị (1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó nhất trí giới thiệu số lượng ứng cử là 63 đồng chí để bầu lấy 35 đồng chí đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng