Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội LHPN tham gia Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 1,5 ngày (9-10/2020), Hội LHPN huyện phối hợp với đơn vị Viettel chuẩn bị các điều kiện để Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã/thị trấn tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

anh hoi nghi tap huan dai hoi.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Buổi sáng ngày 9/9, đại biểu được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai các nội dung như: Quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/6/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội; Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội; Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội; Hướng dẫn góp ý quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội; Gợi ý chương trình Đại hội và đề cương báo cáo kết quả Đại hội; Quán triệt Thông báo kết luận 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và kế hoạch triển khai của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; Quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và kế hoạch triển khai.

Từ nội dung được triển khai, buổi chiều, đại biểu các điểm cầu tổ chức họp lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản và tổng hợp ý kiến báo cáo Hội cấp trên. Qua đó, Hội LHPN huyện đã tham gia góp ý ở 4 nội dung và cơ bản đồng tình với dự thảo văn bản. Tuy nhiên, cũng có 3 ý kiến không nhất trí với dự thảo văn bản (đề nghị xem xét thay đổi) và có 01 ý kiến giữ nguyên theo quy định của Điều lệ Hội.

Tại hội nghị sáng ngày 10/9, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các tỉnh, thành, đơn vị tại các điểm cầu. Sau đó, tập trung thảo luận 03 nội dung: Hướng dẫn công tác nhân sự; đề cương báo cáo chính trị; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất và 11 ý kiến thảo luận tại hội nghị; đại diện Đoàn Chủ tịch giải trình và tiếp thu các ý kiến; cũng như sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để khi văn bản được triển khai sát với tình hình thực tế.

Kết luận hội nghị, bà Hà Thị Nga (Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam) đánh giá cao các điểm cầu đã tham gia dự họp đầy đủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đề nghị các Tiểu ban tổng hợp ý kiến tiếp tục tham mưu, báo cáo Đoàn Chủ tịch. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội, nhất là tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, cấp cơ sở đảm bảo theo Điều lệ Hội và quy định của địa phương. Làm sao lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ mạnh, có tâm, có tầm, có khát vọng để đưa hoạt động Hội ngày càng phát triển.

                                                                   Triệu Thu Trang

                                                          Hội Liên hiệp phụ nữ huyện