Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà họp kỳ thứ mười

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà, khóa XIX đã tiến hành kỳ họp thứ mười. Tham dự có các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các ngành đoàn thể trên địa bàn, cùng các đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười HĐND xã Sơn Hà.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười HĐND xã Sơn Hà

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND xã về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 79,8ha đạt 33,9%KH, trồng mới được 13,6ha cây lâm nghiệp, đạt 272%KH bằng 200% so cùng kỳ, nâng tổng diện tích rừng trồng của xã lên 138ha, tỷ lệ che phủ đạt 46%. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tuy nhiên đàn lợn chỉ được người dân tái đàn cầm chừng do lo ngại dịch tả lợn Châu phi bùng phát. Chương trình xây dựng NTM, các  hoạt động giáo dục, y tế, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, giữ vững.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã về các lĩnh vực của Ban theo quy chế cùng một số tờ trình quan trọng khác…Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng.                 

 

Hoàng Long

Trung tâm VHTT&TT