Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN huyện triển khai hoạt động tại xã Tân Thành, xây dựng đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020

Ngày 27/11/2020, Hội LHPN huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức triển khai ra quân xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường bảo vệ môi trường - chống rác thải nhựa” tại thôn Ao Vảy-Gốc Đào, xã Tân Thành, góp phần chung tay xây dựng mô hình thôn Xanh - sạch - đẹp tại xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020

Văn hóa - Xã hội

Hội Nông dân huyện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và quản lý Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2020

Sáng ngày 27/11/2020, Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và quản lý Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2020 cho 124 đại biểu là Chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng Hội nông dân của 14 xã trên địa bàn

Subscribe to Văn hóa - Xã hội