Skip to main content
Văn hóa - Xã hội

Hội nghị Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Căn cứ đăng ký nhu cầu tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của các UBND xã, Ngày 19/4/2021 Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật Luật Đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng cháy chữa cháy cho

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 15-16/4/2021, Phòng Tư pháp huyện tổ chức 02 lớp Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở  về Bộ Luật hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải cơ sở và một số văn bản luật có liên quan cho 512 đại biểu là Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Tổ trưởng và thành viên hòa giải cơ sở ở 8 xã gồm: xã Hòa Lạc, Đồng Tân, Sơn Hà, Minh Sơn, Hòa

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử

Chiều ngày 13/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các bước qua 02 vòng hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai bước tiếp theo quy trình hiệp thương lần 3

Subscribe to Văn hóa - Xã hội