Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Hữu Lũng on 19 January 2018

HUYỆN ỦY

 

I

Thường trực Huyện ủy

 

1. Đ/c Vũ Thị Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND Huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825025; Di động: 0914552398

2. Sái Văn Đông - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825027; Di động: 0912199089

3. Đ/c Long Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0913074236

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Tằng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.826422; Di động: 0912247276

2. Đ/c Phạm Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0912 426 761

3. Đ/c Lý Hoàng Long - Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0911 325 999

III

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 1. Đ/c Đặng Văn Sáng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825030; Di động: 0912245420

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hường - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.011; Di động: 0914.333.222   

IV

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

1. Đ/c Phạm Công Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825096; Di động: 0914 233 038

2. Đ/c Vũ Thị Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan:  3729.189     ; Di động: 0915166212

V

Ban Dân vận Huyện ủy

 

1. Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.

Điện thoại: Cơ quan: 3.728288; Di động: 0989322877

2. Đ/c Hoàng Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Dân vận.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825.554; Di động: 0984 411 161

VI

 Văn phòng Huyện ủy

 

1. Đ/c Phan Thị Toán - Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827588; Di động: 0986.668.135

2. Đ/c Lê Trang - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825 998; Di động: 0916.248.369

3. Đ/c Cao Huy Hải - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827446; Di động: 01688.495.297

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

I

Thường trực Hội đồng dân dân

 

1. Đ/c Vũ Thị Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND Huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825025; Di động: 0914552398

2. Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827.152; Di động: 0912.228.610

3. Đỗ Đức Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825052; Di động: 0912.032.245

II

Thường trực Ủy ban nhân dân

 

3. Đ/c Long Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0913074236

3. Đ/c Bùi Quống Khánh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.825050; Di động: 0912.203.302

3. Đ/c Trần Quốc Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825057; Di động: 0912.619.089

III

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

1. Đ/c Phạm Ngọc Thủy - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.824.461; Di động: 0943.619.822

 

2. Đ/c Nguyễn Quốc Toản - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825719; Di động: 0827.101.999