Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ xã Yên Sơn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-HU, ngày 03/12/2020, của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 08/01/2021, đảng ủy xã Yên Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; đồng thời nghe triển khai những nội dung cơ bản của Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở những nội dung được học tập tại hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch, nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản đã được tiếp thu tại hội nghị, liên hệ với những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt tập trung đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị mình và gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

z2269193183703_270594b9a2e1f52192569cb6b1be2ee7.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Sau hội nghị, các chi ủy, chi bộ bộ sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động của Huyện ủy, Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng chi ủy, chi bộ, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV vào thực tiễn cuộc sống.

 

Phạm Thị Thủy

Hội LHPN huyện