Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về nhân sự quy hoạch năm 2023

 

Ngày 13/3/2023, Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031). Đồng chí Phan Hồng Tiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu khai mạc; Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí UV BCH Đảng bộ khóa XXIV; Trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Các đồng chí Bí thư các Chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

ảnh Đồng chí Phan Hồng Tiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị.jpg

Đồng chí Phan Hồng Tiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Tiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031). Đồng thời mong muốn các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan để xem xét, lựa chọn nhân sự quy hoạch đối với từng vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đúng quy trình.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy quán triệt nội dung Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 10/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh; Thông qua Tờ trình số 45-TTr/HU, ngày ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) năm 2023. Sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, các đại biểu đã tiến hành xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín biểu quyết bổ sung nhân sự quy hoạch BCH, BTV và chức danh cán bộ chủ chốt huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031).

ảnh Toàn cảnh Hội nghị.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau đó là Hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để chốt danh sách nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031), đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

Trần Luyện

Trung tâm VHTT&TT huyện