Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hữu Lũng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/12/2020, Huyện uỷ Hữu Lũng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; nghe Đ.c Bùi Quốc Khánh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt tại hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch, nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản đã được tiếp thu tại hội nghị, liên hệ với những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt tập trung đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị mình và gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

toàn cảnh hội nghị .jpg

Toàn cảnh hội nghị

Sau hội nghị này, các chi đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng, lĩnh vực nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống.

Theo kế hoạch của Huyện ủy Hữu Lũng, thời gian tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tại các Đảng bộ xã, thị trấn, Đảng bộ, chi bộ cơ quan hoàn thành trước ngày 15/1/2021.

 

Hoàng Hồng

Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng