Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021

Ngày 27/10/2021 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cùng với các học viên là Trưởng Ban biên tập và phụ trách trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

ảnh tin 9.jpg

Đồng chí Trần Quốc Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phong đã điểm qua tình hình hoạt động của các Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những phương tiện rất hữu ích giúp hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đồng chí đề nghị các học viên chấp hành tốt quy định về tập huấn, tập trung học tập, nghiên cứu và trao đổi thảo luận; vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng của mình được tập huấn để đẩy mạnh hoạt động vận hành, quản trị, viết tin, bài cho Trang TTĐT, Đài Truyền thanh cấp xã, hiểu rõ được vai trò, hiệu quả của ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở, nâng cao chỉ số cải cách hành chính địa phương./.

Tại Hội nghị tập huấn, sau khi bàn giao tiếp 11 trang Thông tin điện tử cho 11 xã trên địa bàn các học viên đã được Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn triển khai 3 chuyên đề: Giới thiệu giao diện Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, Trang TTĐT cấp huyện và Trang TTĐT thành phần cấp xã; cách thức quản trị, vận hành Trang TTĐT, Đài Truyền thanh xã; Hướng dẫn cách thu thập thông tin; kỹ năng viết, biên tập tin, bài Trang TTĐT và Đài truyền thanh xã; Cách đăng tải các thông tin trên Trang TTĐT (hướng dẫn thực hành).

Qua Hội nghị tập huấn, các học viên nắm được những quy định cơ bản về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử, từ đó thực hiện tốt việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử, góp phần thực hiện tốt tiêu chí thông tin và truyền thông để các xã đủ điều kiện về đích xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.  

Kết luận Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các đồng chí thuc 11 xã mới được tiếp nhận bàn giao Trang thông tin điện tử thành lập Ban biên tập và ban hành Quy chế hoạt động của Trang TTĐT; Các học viên tích cực khai thác, biên tập đăng tải tin, bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền tại cơ sở./.

Hoàng Tuyết

Phòng VH&TT huyện