Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá tình hình quán triệt, triển khai công tác Tồng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn

Ngày 04/1, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình quán triệt, triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn. Dự cuộc họp có diện lãnh đạo Ban chỉ đạo huyện, Thành viên tổ thường trực Ban chỉ đạo huyện, ủy viên thường trực ban chỉ đạo các xã Đồng Tân, Cai Kinh, Đồng Tiến, Minh Sơn và thị trấn Hữu Lũng.

Tính đến ngày 01/4, trên địa bàn huyện đã hoàn thành kê khai đối với 79/95 đơn vị sự nghiệp đạt 83%, 15 đơn vị đang kê khai và 01 đơn vị chưa kê khai, 6/6 hiệp hội hoàn thành kê khai đạt 100%, còn đối với khối doanh nghiệp mới chỉ đạt 6/242 hoàn thành kê khai đạt tỷ lệ 2,47%, 21 doanh nghiệp đang kê khai và 215 doanh ngiệp chưa kê khai

Toàn cảnh cuộc họp.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện tổng điều tra kinh tế nhất là đối với khối doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung đề xuất các giải pháp để đảm bảo sự chính xác khi thực hiện khâu rà soát, kê khai thông tin đối với khối doanh nghiệp trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ rà soát, kê khai đối với tất cả các đơn vị, trong đó tập trung vào các đơn vị xã có nhiều doanh nghiệp, như: Đồng Tân, Cai Kinh, Đồng Tiến, Minh Sơn và Thị trấn Hữu Lũng. Phấn đấu hoàn thành kê khai 100% đối với khối Sự nghiệp và Doanh nghiệp đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1/3/2021 đến ngày 30/5/2021 thực hiện điều tra đối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và doanh nghiệp; Giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng