Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Chính trị - Xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hữu Lũng”

 

Ngày 01/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Chính trị - Xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hữu Lũng”. 

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội thảo.jpg

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, điều tra tình hình hoạt động của thôn, khu phố; thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Chính trị - Xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Theo đó, việc khảo sát, điều tra tình hình hoạt động của thôn, khu phố được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành từ tháng 4 đến tháng 9/2022 đối với 203/203 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Quá trình khảo sát đã tiến hành lấy gần 2.800 phiếu điều tra xã hội học đối với 13 chức danh không chuyên trách, người tham gia các công việc ở 203 thôn, khu phố; trực tiếp trao đổi nêu vấn đề, đối thoại với các đồng chí tham gia công việc ở thôn, khu phố để nắm tình hình địa bàn khu dân cư nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức và lực lượng tham gia công việc ở khu dân cư.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại buổi hội thảo.jpg

Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại buổi hội thảo

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Chính trị - Xã hội của thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi hội thảo_1.jpg

Đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi hội thảo

Thông qua Hội thảo nhằm đánh giá sát, đúng về công tác tổ chức, triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước ở cơ sở và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, khu phố; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những công việc cấp bách, những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; kiến nghị, đề xuất với cấp trên có cơ chế, chính sách phù hợp, thống nhất đảm bảo cho các hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn huyện hoạt động chất lượng, hiệu quả nhất.

Minh Kiên

Trung tâm VHTT&TT huyện