Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mưới; Luật Nghĩa vụ quân sự

Ngày 02/10/2020, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với huyện Đoàn thanh niên tổ chức Hội Nghị về Phòng cháy, chữa cháy; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự cho 66 Đoàn viên, thanh niên các xã: Hồ Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Tân Thành.

Tại Hội nghị các Đoàn viên, thanh niên được cán bộ Công an huyện trao đổi các nội dung liên quan tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn đơn vị khắc phục thiếu sót có thế phát sinh cháy nổ và các biện pháp chữa cháy ban đầu có hiệu quả, phổ biến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; Một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và giới thiệu một số chất chữa cháy phổ biến và phương tiện dụng cụ chữa cháy thông dụng, công tác sơ cấp cứu và người bị nạn trong các vụ cháy nổ, tai nạn và thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy thông thường.  

33291caa4de0b3beeaf1.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Hân cán bộ Công an huyện triển khai nội dung

Phòng cháy, chữa cháy

Nhằm nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Tại Hội Nghị, các đồng chí Đoàn viên, thanh niên đã được  triển khai chuyên đề Chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và một số nội dung cơ bản Luật nghĩa vụ quân sự văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về tuyển chọn công dân nhập ngũ. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

f5ad59f908b3f6edafa2.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Khách cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai nội dung

Luật Nghĩa vụ quân sự

 

Thông qua Hội nghị, góp phần phổ biến các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và dân quân tự vệ gắn PBGDPL với tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ, tăng cường phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

 

Triệu Thị Hồng Nhung

Phòng Tư pháp huyện