Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Đất đai; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Chiều ngày 03/10/2021, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị pháp luật về Đất đai; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại xã Đồng Tân cho 149 đại biểu gồm: Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam, Các thành viên Ban chỉ đạo rà sát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công chức Tư pháp -Hộ tịch, Văn hóa –xã hội, Địa chính-xây dựng; Rà soát viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn; Đại diện hộ gia đình của các thôn.

image001_21.png

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Phòng LĐTBXH- Dân tộc triển khai các Nghị định, Thông tư, Quy định của Chính Phủ, của Bộ LĐTBXH về: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Hướng dẫn phương pháp lập danh sách hộ cần khảo sát, các cách ghi phiếu chấm điểm hộ gia đình, phiếu thu thập thông tin chung về hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, cách thức tổ chức họp dân thông qua kết quả rà soát, hướng dẫn cách thức tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu tổng hợp. Kết quả điều tra và phân loại nhanh hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; cách xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 để tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy định. Các đại biểu được phổ biến nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013 với XIV chương, 212 điều, trong đó tập trung phân tích sâu về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và Giám sát, Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành.

image003_13.png

Đ/c Lê Xuân Tùng, Phòng LĐTBXH-DT huyện triển khai nội dung tại Hội nghị

 

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho Ban chỉ đạo rà sát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Rà soát viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn nắm vững thông tin, quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, thị trấn. Là cơ sở để huyện triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh, xã hội giai đoạn 2021-2025. Trang bị thêm các kiến thức pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn./

Triệu Thị Hồng Nhung

Phòng Tư pháp huyện