Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2

Ngày 03/11, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh. Huyện Hữu Lũng tham dự có 01 điểm cầu trung tâm và 24 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng đơn vị phát triển phần mềm, giới thiệu Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức tỉnh Lạng Sơn. Hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm như: Quản lý hồ sơ CBCCVC; Quản lý quá trình công tác; Quản lý quá trình lương, phụ cấp; Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng; Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật; Quản lý quá trình bảo hiểm; Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn; Quản lý điều động/ thuyên chuyển; Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại; Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC; Báo cáo thống kê…

Các đại biểu thực hiện thao tác sử dụng phần mềm.jpg

Các đại biểu thực hiện thao tác sử dụng phần mềm

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

    Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng