Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022

 

 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Sáng 10/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022 cho 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; cán bộ công an huyện, Đội quản lý thị trường, Hạt Kiểm lâm; Chủ tịch UBND, công chức tư pháp-hộ tịch, công chức Địa chính-xây dựng, Trưởng công an các xã, thị trấn.

image001_47.png

 Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên cấp tỉnh triển khai: Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính…hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính.

image002_11.png

Đ/c Vi Thị Thuỳ, Chánh thanh tra Sở Tư pháp triển khai nội dung tại Hội nghị

 

Hội nghị dành thời gian các đại biểu thảo luận những tình huống khó khăn, phức tạp còn vướng mắc và những vấn đề đặc thù của địa phương đã, đang và dự kiến có thể sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới để chủ động đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp giải quyết những vướng mắc góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ này ngày càng hiệu quả.

Triệu Thị Hồng Nhung

Phòng Tư pháp huyện