Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

Chiều ngày 25/02, UBND huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tới các đại biểu là thành phần trực tiếp tham gia, giúp việc cho công tác bầu cử ở các cấp. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch thường trực UBBC huyện.

Toàn cảnh hội nghị (2).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tại hội nghị cấp huyện các đại biểu được nghe lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Phòng nội vụ thông qua NQ số 09, ngày 15/1/2021 của UB thường vụ Quốc hội, Chính phủ và đoàn chủ tịch UB trung ương  MTTQ Việt Nam; Thông tri số 13/TT/MTTQ-BTT ngày 19/1/2021 của Ban thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam; Quán triệt, triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; NQ số 1186/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian để thảo luận, qua đó giải đáp các vướng mắc trong trình tự, hồ sơ thủ tục để thống nhất triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: Cần bám sát cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử; Phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; rút kinh nghiệm những hạn chế trong lần hiệp thương thứ nhất để làm tốt các bước trong lần hiệp thương tiếp theo; duy trì chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về UBBC huyện.

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng