Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ Mười hai Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai. Dự kỳ họp có ông Mè Văn Hùng - Giám đốc Hợp tác xã xây dựng và môi trường - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại xã; đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, đại diện thường trực HĐND huyện, thường trực UBMTTQ huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 23/25 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, lãnh đạo các đơn vị Trường học trên địa bàn, Trạm y tế xã.

z2000748266587_40a6bfb610e5187eb5e5a38c12b8a333.jpg

Đ/c Mè Văn Hùng - Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Mười hai HĐND xã Hòa Bình đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Nghe Thường trực HĐND xã trình bày báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo kết quả giám sát năm 2019; Tờ trình về việc ban hành chương trình giám sát năm 2021. Ủy ban MTTQ xã thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và ý kiến, kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND xã; Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười hai.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị UBND xã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến tại Kỳ họp. Thay mặt cho UBND xã đồng chí Trần Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND xã và đánh giá trong 6 tháng UBND xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện triển khai về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh như: Chỉ đạo gieo trồng đạt diện tích, công tác chống dịch được triển khai thực hiện tốt, công tác bảo trợ xã hội được chi trả đúng đối tượng...

Sau ½ ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát, khảo sát năm 2021 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nguyễn Hữu Hải

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện