Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 12/9/2021, Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động huyện  Hữu Lũng do đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Mần Non và Tiểu học xã Hòa Bình; trường Mần Non xã Minh Tiến về kết quả thực hiện quy chế dân chủ, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo phòng Nội vụ,  lãnh đạo Ủy ban MTTQ, cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện và chuyên viên LĐLĐ huyện.

IMG_5920.jpg

Toàn cảnh buổi giám sát tại trường Tiểu học và THCS Hòa Bình

 

Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội của hai nhà trường. Theo báo cáo, cấp ủy đã kịp thời tổ chức, triển khai, quán triệt và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị; đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở vào chương trình công tác của đơn vị, đã quan tâm kết hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và ban hành các Quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Quy chế đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên; Thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện QCDC ở đơn vị, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng; thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đầy đủ, kịp thời…

Sau khi nghiên cứu báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, tư vấn những nội dung, giải pháp nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; theo đó, các ý kiến tư vấn, đóng góp đã được lãnh đạo các nhà trường tiếp nhận, sẽ tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của các nhà trường và ý kiến của các đại biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Bích Hà đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội của hai nhà trường. Đồng thời đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở năm 2021 và những năm tiếp theo; Kịp thời bổ sung các loại quy chế, quy định, cụ thể hóa việc thực hiện QCSC ở cơ sở; làm tốt vai trò của Ban thanh tra nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên nhà trường.

Đào Thị Phương Lan

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện