Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giải ngân dự án Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Lạng Sơn tại xã Hòa Thăng huyện Hữu Lũng

Thực hiện Kế hoạch số 243-KH/HNDT, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn về Giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để thực hiện “Dự án Ươm giống cây lâm nghiệp tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, năm 2021. Được sự ủy quyền của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, sáng ngày 19/5/2021 tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hữu Lũng thực hiện việc giải ngân dự án và tổ chức phổ biến cho 10 hộ hội viên vay vốn các nội dung liên quan đến quy định quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; kiểm tra tình hình thực hiện dự án sau 30 ngày giải ngân.

giai ngan (1).jpg

Giải ngân vốn vay dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh

 

Tổng số tiền giải ngân từ nguồn vốn vay của Dự án là 300.000.000 đồng/10 hộ, mỗi hộ được vay 30.000.000 đồng trong thời gian 36 tháng. Mức thu phí cho vay từ nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh là 0,65%/tháng (7,8%/năm) để phát triển sản xuất thực hiện dự án “Ươm giống cây lâm nghiệp” trên địa bàn thôn Xóm Mới, xã Hòa Thắng.

Phát biểu tại buổi giải ngân đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân – Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đề nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo Dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, thanh toán phí và gốc đúng theo hợp đồng đã ký kết,

Tại buổi giải ngân các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn vay đã góp phần giúp các hội viên nông dân tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tâp thể ở nông thôn. Được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ dân rất phấn khởi, giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô vườn ươm phát triển, qua đó tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Thay mặt hội viên được vay vốn, ông Hoàng Văn Nhân, hội viên nông dân chi Hội Xóm Mới đã phát biểu ghi nhận sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vốn, thủ tục của cấp ủy, chính quyền địa phương; Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh, đồng thời hứa sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tích cực tham gia phát triển kinh tế và trả lãi đúng hạn.

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hội, ủy thác cho Hội Nông dân huyện quản lý thực hiện cho các hộ dân có nhu cầu cần thiết về nguồn vốn để phát triển ươm giống cây lâm nghiệp nâng cao thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giúp cho hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Nông Văn Bền

Hội Nông dân huyện Hữu Lũng