Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giải ngân Dự án “Đầu tư và chăm sóc cây Na dai” tại xã Đồng Tân

Chiều ngày 16/12/2021 tại Nhà văn hóa thôn Gốc Me, xã Đồng Tân, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hữu Lũng thực hiện việc giải ngân dự án “Đầu tư và chăm sóc cây Na dai” và tổ chức phổ biến cho 10 hộ hội viên vay vốn các nội dung liên quan đến quy định quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

z3030100874275_d9f39c16d997c18367f37965580b2d42.jpg

Toàn cảnh buổi giải ngân

 

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện do Hội Nông dân huyện quản lý, thực hiện cho các hộ dân có nhu cầu cần thiết về nguồn vốn để phát triển, mở rộng mô hình trồng và chăm sóc cây Na dai.  Tổng số vốn thực hiện dự án 389.188 triệu đồng (Trong đó:Vốn tự có đối ứng của các hộ tham gia dự án 198.188 triệu đồng, vốn xin vay dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân 200 triệu đồng). Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, mức thu phí cho vay từ nguồn Quỹ HTND là 0,6%/tháng (7,2%/năm) để thực hiện dự án “Đầu tư và chăm sóc cây Na dai” trên địa bàn thôn Gốc Me, xã Đồng Tân.

Phát biểu tại buổi giải ngân đồng chí Nguyễn Duy, Chủ tịch Hội Nông dân, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đề nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, thanh toán phí và gốc đúng theo hợp đồng đã ký kết. Dự án đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chủ trương của cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

        Trần Thị Thu

   Hội Nông dân huyện