Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khoa học – Công nghệ

Khai mạc cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 13/12/2021, thực hiện Quyết định 290/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 của Trưởng phòng GDĐT huyện, tại hội trường trường THCS xã Đồng Tân đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đã tham gia khai mạc Cuộc thi NCKHKT cấp tỉnh với hình thức trực tuyến.

Khoa học – Công nghệ

Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2

Ngày 03/11, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh. Huyện Hữu Lũng tham dự có 01 điểm cầu trung tâm và 24 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Khoa học – Công nghệ

Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021

Ngày 27/10/2021 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021.

Khoa học – Công nghệ

Lạng Sơn thông qua quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng

Ngày 10/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thống nhất thông qua hai nghị quyết: Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ