Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khoa học – Công nghệ

Lạng Sơn thông qua quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng

Ngày 10/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thống nhất thông qua hai nghị quyết: Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ