Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khoa học – Công nghệ

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ DI SẢN ĐỊA CHẤT VÀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT NĂM 2022

 

Trong 2 ngày 28 và 29/7, tại xã Hữu Liên, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội và UBND huyện Hữu Lũng tổ chức lớp Tập huấn Bồi dưỡng kiến thức về di sản địa chất và công viên địa chất năm 2022.

Khoa học – Công nghệ

Hữu Lũng tập huấn triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày 23/6, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức tập huấn triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 120 đại biểu là lãnh đạo và công chức phụ trách thực hiện quy trình giải quyết Thủ tục hành chính các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ