Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em

Thực hiện Công văn số 20/UBND-KGVX ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 11/UBND-LĐTBXH-DT, ngày 07/01/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung:

Văn hóa - Xã hội

Hội chữ thập đỏ huyện Hữu Lũng - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Hữu Lũng đã nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tổ chức hiệu quả các phong trào hoạt động, thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa ph

Subscribe to Văn hóa - Xã hội