Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra tín dụng chính sách xã Đồng Tiến

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-BĐD, ngày 06/02/2020 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, chiều 28/8/2020 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện do đồng chí Phạm Thị Thủy (Chủ tịch Hội LHPN huyện) làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát về tình hình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội