Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Huyện Hữu Lũng thực hiện trợ giúp xã hội cho Nhân dân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022

Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, hỗ trợ Tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội