Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Yên Sơn khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Sáng ngày 05/9/2020, thầy và trò trường TH&THCS xã Yên Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo nội dung chỉ đạo của Công văn số 421/CV-PGD ngày 20/8/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Hữu Lũng về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020-2021.

Văn hóa - Xã hội

Thanh Sơn thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Sau 5 năm tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ phát triển sản xuất … thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đời sống của người dân trên địa bàn xã Thanh Sơn huyện Hữu Lũng được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3

Subscribe to Văn hóa - Xã hội