Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN tham gia Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 1,5 ngày (9-10/2020), Hội LHPN huyện phối hợp với đơn vị Viettel chuẩn bị các điều kiện để Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã/thị trấn tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Văn hóa - Xã hội

Khám bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Hòa Thắng

Với mục tiêu hướng về cơ sở, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho gia đình chính sách, người có công với cánh mạng,  người nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn,  góp phần an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện HL nói riêng.Thực hiện Kế hoạch số 98/KH – CTĐ ngày 12/5/2020 của Hội CTĐ tỉnh LS; KH số 1380/ KH- PCT ngày 27/7/2020 của phòng chính trị Bộ chỉ huy QS tỉnh LS, CV số 1544/BCH - CT ngày 31/8/2020 của BCH  V/V tổ chức khám bệnh nhâ

Subscribe to Văn hóa - Xã hội