Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

Ra mắt câu lạc bộ “Phòng, chống xâm hại trẻ em” tại thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chiều ngày 19/9/2020 Hội phụ nữ xã Hồ Sơn tổ chức Lễ ra câu lạc bộ “Phòng, chống xâm hại trẻ em” tại thôn Trại Nhạn với 65 thành viên là hội viên phụ nữ và 65 con em trong độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi trên địa bàn thôn.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội