Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Hữu Lũng đa dạng các lớp năng khiếu hè cho thiếu nhi

 

Những năm gần đây, các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã quan tâm cho con em mình học các môn mang tính giải trí, để kỳ nghỉ hè của con sinh động, vui tươi hơn. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tổ chức các lớp năng khiếu hè cho thiếu nhi.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội