Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Phụ nữ Hữu Lũng hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”

Thiết thực thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN VIệt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), ngày 17/10/2021, Hội LHPN huyện đã triển khai, phát động toàn thể cán bộ Hội chuyên trách và toàn thể Chủ tịch Hội cơ sở tham gia xây dựng mô hình Bảo vệ môi trường:

Subscribe to Văn hóa - Xã hội