Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-07/cay%20lua.jpg

Tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

UBND huyện ban hành văn bản số 1022/UBND-NN, ngày 08/7/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022 (Công văn số 1022/UBND-NN, ngày 08/7/2022).

Tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch hại và sinh trưởng của cây trồng, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng để có hướng xử lý kịp thời. Khuyến cáo người dân chăm sóc cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa nhiều (xới xáo phá váng, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để phun thuốc phòng trừ bệnh, bổ sung phân bón qua lá, ...).

Đối với chân đất cấy lúa Xuân trỗ muộn (dự tính thu hoạch vào giữa và cuối tháng 7), để kịp thời vụ cấy lúa Mùa (xong trước lập thu 7/8), phải khẩn trương chuẩn bị mạ mùa tốt (gieo mạ thưa, chăm sóc tốt để cây mạ khỏe, đẻ nhánh con - mạ ngạnh trê). Đối với những chân đất không kịp cấy lúa Mùa, khuyến cáo người dân chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây rau, màu khác.

Chỉ đạo tốt công tác điều tiết nguồn nước, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là mưa bão lớn, ngập úng, đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão.

Tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả; Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương, mở rộng các vùng sản xuất theo hướng an toàn như VietGAP, Global GAP, hữu cơ, ...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, kém chất lượng ảnh hưởng tới sản xuất; kiểm tra, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

                                                                                                                       Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

 

 

                                       

 

 

Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-07/cay%20lua.jpg
Post type
Hot