Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-06/lop%20nang%20khieu.jpg

Tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

Thực hiện Công văn 569/UBND-KGVX ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Công văn số 1645/SGDĐT-GDTXCN ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022; Uỷ ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 940/UBND-GDĐT ngày 21/6/2022 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tích cực các hoạt động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Các cơ sở giáo dục chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh, giao các bộ phận chức năng của nhà trường trực tiếp triển khai hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hoá thể thao, phát triển năng khiếu, tạo môi trường hỗ trợ học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích. Có giải pháp phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động; tuyên truyền, khuyến cáo trẻ em, học sinh không chơi đùa, tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối, những nơi nguy hiểm; phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học bơi, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, quán triệt học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Quan tâm theo dõi, hướng dẫn học sinh sử dụng và khai thác mạng an toàn, lành mạnh; tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-06/lop%20nang%20khieu.jpg
Post type
Hot