Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-06/dan%20lon%20nuoi.jpg

Tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

UBND huyện ban hành văn bản số 869/UBND-NN, ngày 08/6/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện (Công văn số 869/UBND-NN, ngày 8/6/2022)

.dan lon nuoi_0.jpg

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh DTLCP có hiệu quả, nhằm kiểm soát, hạn chế lây lan ra diện rộng đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Hữu Lũng về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện .Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra (do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn) đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các địa bàn đang có dịch (khi có dịch xảy ra), địa bàn có nguy cơ cao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi khác. Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây lan dịch bệnh, không để gây ô nhiễm môi trường; Tiếp nhận đầy đủ vật tư, hóa chất hỗ trợ các xã, thị trấn phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khuyến cáo các chủ trang trại và các hộ chăn nuôi lợn sử dụng vắc xin phòng, chống DTLCP: Vắc xin DTLCP do Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương (Navetco) nghiên cứu, sản xuất đã được Cục Thú y cấp phép sản xuất và lưu hành (ngày 18/5/2022), hiện nay đang trong giai đoạn tiêm phòng giai đoạn 1 (600.000 liều) để đánh giá, kết luận và đưa ra tiêm phòng trên diện rộng (giai đoạn 2). Các cơ quan chức năng bố trí đủ lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động lưu thông, ra vào địa bàn; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và không thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định, dẫn đến dịch lây lan.

Hoàng Hướng Dương

 

 

Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2022-06/dan%20lon%20nuoi.jpg
Post type
Hot