Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Hữu Lũng on 9 June 2022
Lĩnh vực thông báo của Huyện Hữu Lũng
Body

Danh sách tuyển dụng viên chức năm 2022 của huyện Hữu Lũng tính đến ngày 01/6/2022

 

ds tuyen dung.jpg