Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên môi trường. Lạng Sơn đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động quản lý và sử dụng đất

Thông báo mời họp của UBND Huyện

Nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường,Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động quản lý và sử dụng đất đai; hoạt động khoáng sản; công tác bảo vệ Môi trường; Bảo vệ Tài nguyên nuớc.

Trong những năm qua công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường nói chung và công tác Thanh tra Tài nguyên và Môi trường nói riêng đã được các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này đã không ngừng được củng cố, kiện toàn. Từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường đi vào hoạt động có nề nếp, đúng pháp luật, đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để công tác thanh tra, kiểm tra đạt được mục đích yêu cầu, có hiệu quả, góp phần tăng cường và giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng sơn đã chủ trì và phối hợp tham gia cùng Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, thanh tra có trọng tâm, có trọng điểm đối với các dự án như: Công tác quản lý sử dụng đất, bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp QL4A, huyện Tràng Định; Thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động quản lý và khai thác tài nguyên của các doanh nghiệp… Bên cạnh đó để công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả hơn nữa, Sở đã tổ chức tiến hành thanh tra lồng ghép tất cả các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và công tác bảo vệ môi trường đối với từng đơn vị được kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã hoàn thành 100% các kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009, ngoài ra còn hoàn thành nhiều công tác thanh tra đột xuất khác.

Chỉ tính riêng trong năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra lồng ghép 11 tổ chức, kiểm tra gần 60 đơn vị; phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường 8 trường hợp với số tiền gần 50 triệu đồng; đồng thời buộc các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trong Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường; khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt; lập bản đồ hiện trạng khai thác tại các mỏ đá, mỏ cát, sỏi lòng sông; sử dụng đất đúng mục đích được giao…đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Qua thanh tra, kiểm tra bên cạnh những đơn vị vi phạm đã bị xử lý như trên thì hầu hết các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

          Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước. Bên cạnh việc tăng cường sự phối kết hợp giữa thanh tra ngành Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chức năng còn cần phải tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng dân cư; chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường về Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước một cách sâu rộng tới các doanh nghiệp cũng như mọi người dân, làm cho họ hiểu và tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật. Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2009 hướng tới lập thành tích phong trào thi đua toàn ngành và hưởng ứng cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010 Thanh tra tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

          1. Tập trung, chủ động phân công hợp lý, tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn tại trong công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của sở cũng như đơn thư Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thụ lý đạt kết quả cao nhất không để tồn đọng hoặc phát sinh điểm nóng.

                2. Kiểm tra, rà soát một số tổ chức, doanh nghiệp đã được kiểm tra, thanh tra năm 2009 về việc thực hiện, chấp hành các kết luận, kiến nghị của Đoàn thanh, kiểm tra để nâng cao năng lực và hiệu lực công tác thanh tra. Tăng cường công tác thanh tra lồng ghép tất cả các nội dung theo Kế hoạch của cấp trên đối với các dự án khu đô thị, các mỏ và cụm khu công nghiệp...có ảnh hưởng đến môi trường, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý môi trường; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, những hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

          3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực thi hành.

          4. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2010. Tập trung vào công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; Công tác thanh tra chuyên ngành./.