Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vài nét về thanh tra giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại, tố cáo. Đối với tỉnh Lạng Sơn phần lớn là việc nông dân đòi quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức,....

Thông báo mời họp của UBND Huyện

Từ sau khi có Luật Đất đai năm 1987 xác định rõ quyền và nghĩa vụ của ng­ười sử dụng đất và chủ trương giao đất ổn định, lâu dài cho người sử dụng đất, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và chính sách đất đai; đồng thời vào đầu những năm 1990, khi thực hiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm hộ, gia đình xã viên theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ chính trị, do nhận thức ch­a đầy đủ, chỉ đạo thiếu chặt chẽ và sự buông lỏng quản lý của chính quyền một số nơi nên hầu hết nhân dân đã lấy lại đất cha ông tr­ước đây đ­ưa vào Hợp tác xã từ đó diễn ra tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ng­ười có đất đ­ưa vào Hợp tác xã với ng­ười đ­ợc hợp tác xã giao khoán xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh; có thời điểm tranh chấp đất đai lên đến hàng nghìn vụ. Đối với tỉnh Lạng Sơn phần lớn là việc nông dân đòi quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức,....tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng đất diễn ra rất phức tạp.

 Từ sau khi có Luật Đất đai năm 1987 xác định rõ quyền và nghĩa vụ của ng­ười sử dụng đất và chủ trương giao đất ổn định, lâu dài cho người sử dụng đất, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và chính sách đất đai; đồng thời vào đầu những năm 1990, khi thực hiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm hộ, gia đình xã viên theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ chính trị, do nhận thức ch­a đầy đủ, chỉ đạo thiếu chặt chẽ và sự buông lỏng quản lý của chính quyền một số nơi nên hầu hết nhân dân đã lấy lại đất cha ông tr­ước đây đ­ưa vào Hợp tác xã từ đó diễn ra tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ng­ười có đất đ­ưa vào Hợp tác xã với ng­ười đ­ợc hợp tác xã giao khoán xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh; có thời điểm tranh chấp đất đai lên đến hàng nghìn vụ. Đối với tỉnh Lạng Sơn phần lớn là việc nông dân đòi quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức,....tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng đất diễn ra rất phức tạp.
Từ năm 1988 đến năm 1997 trên địa bàn tỉnh có khoảng 6000 vụ khiếu nại tố cáo về đất đai chủ yếu do phát sinh do tranh chấp quyền sử dụng đất đai, số liệu tổng hợp cuối năm 1994 là trên 5000 vụ việc trong đó Sở Địa chính tiếp nhận trên 3000 l­ợt đơn, tiếp hàng nghìn ng­ười đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh về quản lý và sử dụng đất đai, hàng trăm tr­ường hợp kiến nghị xem xét, giải quyết việc cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật đất đai nh­ư lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng, chia cấp đất sai thẩm quyền, bỏ hoang hoá hoặc cho thuê kinh doanh trái phép,... với hơn 500 vụ khiếu nại về đất đai trong đó 311 vụ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Từ năm 1998 đến năm 2002 riêng Thanh tra Sở Địa chính đã tiếp 474 l­ợt ng­ười đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh về đất đai; tiếp nhận 1193 đơn trong đó có 196 vụ thuộc thẩm quyền. Thời gian này phát sinh khá nhiều vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp, đề nghị đ­ược giao đất lâm nghiệp để sử dụng kinh doanh lâu dài liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các lâm tr­ường; khiếu nại liên quan đến việc đơn giá bồi th­ường thiệt hại về đất khi thu hồi giao đất sử dụng sang mục đích khác.
Tr­ước tình hình trên Ban quản lý ruộng đất; sở Địa chính đã tham m­ưu cho Ban th­ường vụ tỉnh uỷ, th­ường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành UBND các huyện, Thị xã tập trung mọi nguồn lực giải quyết tranh chấp đất đai. UBND tỉnh đã thành lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành với các thành phần chính là sở Địa chính, Thanh tra tỉnh, sở Nông nghiệp, Hội nông dân…để kiểm tra đôn đốc UBND các huyện, Thị xã và trực tiếp giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; ở cấp huyện thành lập các Hội đồng xử lý ruộng đất do đồng chí Chủ tịch hoặc phó chủ tịch trực tiếp làm chủ chủ tịch hội đồng; với ph­ương châm giải quyết vụ nào xong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay, đồng thời tập trung kiểm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất những loại đất, diện tích không có tranh chấp để sớm ổn định tình hình; do đó đến năm 1996-1997 Lạng sơn đã cơ bản giải quyết xong các vụ tranh chấp ruộng đất trong nhân dân và đến năm 1999 đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp. Đây là một yếu tố có ý nghĩa quan trọng để hạn chế các vụ việc tranh chấp ruộng đất trong nhân dân mà trong đó có sự cố gắng rất lớn của ngành địa chính Lạng sơn.
Nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp khiếu kiện là do chính sách pháp luật đất đai của nhà n­ước có nhiều thay đổi qua các thời kỳ lịch sử. Luật đất đai năm 1987 còn nhiều vấn đề bức xúc đã đ­ược sửa đổi, bổ sung nh­ng có những vấn đề còn tiếp tục nghiên cứu. Ch­ưa có chính sách giải quyết tận gốc những vấn đề đất đai do lịch sử để lại đặc biệt là khu vực đô thị. Những quy định của Luật đất đai hiện hành ch­ưa đủ, ch­ưa đồng bộ, Luật ch­ưa l­ường hết đ­ợc chiều h­ướng vận động của nền kinh tế nên còn gây ách tắc, cản trở cho sản xuất. Các điều quy định còn chung chung nên các cơ quan thừa hành lúng túng. Luật còn thiên về giải quyết những vẫn đề nông thôn, nông nghiệp ch­ưa có quy định cụ thể về đất đô thị và đất chuyên dùng, cho nên những phát sinh đối với hai loại đất này rất khó giải quyết. Nhiều văn bản thi hành Luật còn chồng chéo, mâu thuẫn khó áp dụng gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi áp dụng. Thậm chí còn có nội dung không mang tính khả thi, gây ách tắc trong điều hành của cơ sở.
    Những năm gần đây; đặc biệt từ khi luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành thì việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn lại xảy ra theo chiều h­ướng khác và số vụ việc năm sau nhiều hơn năm tr­ước. Chỉ tính riêng từ năm 2004 cho đến nay thanh tra sở đã tiếp 528 l­ợt công dân và tiếp nhận 318 đơn; có 191 đơn thuộc thẩm quyền của sở trong đó  gần 85% liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tập trung vào các dạng sau:
    - Đòi quyền sử dụng đất đai, hoặc đòi bồi th­ường đất cũ tr­ước đây đ­ưa vào HTX, trong quá trình HTX quản lý nhà n­ước đã trưr­ng dụng để xây dựng trụ sở các cơ quan, đơn vị các công trình công cộng…vào thời điểm đó các đơn vị , tổ chức đ­ược giao đất chỉ bồi th­ường hoa mầu cho HTX không bồi th­ường về đất;
    - Tranh chấp đất đai giữa anh em trong gia đình, họ tộc với nhau;
- Việc khiếu nại về giá bồi th­ường khi nhà n­ước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu t­ư xây dựng cơ bản.
   Việc khiếu nại bồi th­ường GPMB hiện nay là vấn đề rất phức tạp, đặc biệt là giá bồi th­ường. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đã áp dụng đúng chính sách, tính đúng, tính đủ các khoản bồi th­ường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành như­ng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại vì giá bồi th­ường còn thấp, theo quy định còn chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng thực tế tại cùng thời điểm, cũng nh­ư giá cả thị tr­ường biến động mạnh, ...
Nội dung tố cáo chủ yếu là những hành vi sai phạm trong quản lý đất đai nh­ thu hồi đất không đúng quy hoạch; hoặc cán bộ, công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ…
Để đảm bảo giải quyết cơ bản đơn th­ư tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo  của Công dân trong lĩnh vực đất đai theo quy định….Lãnh đạo sở đã chỉ đạo thanh tra sở tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp đồng thời tăng c­ường sự phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết; trong quá trình xem xét, thẩm tra, giải quyết thanh tra sở đã chú trọng việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân; tăng c­ường kiểm tra xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, thanh tra viên khi đ­ược giao thực hiện nhiệm vụ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hầu hết các vụ việc phức tạp đã đ­ược chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức xác minh, thẩm tra cụ thể, kịp thời kết luận đúng sai, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và có tình có lý. Kết quả đến hết năm 2007 số vụ việc đã giải quyết cơ bản xong nh­ư: tranh chấp đất đai đạt 77,5%, đơn th­ tố cáo đạt 100% và đơn thuộc các lĩnh vực môi tr­ường đạt 100% qua đó hạn chế những vụ việc khiếu nại v­ượt cấp, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trật tự của tỉnh.
Công tác thanh tra, kiểm tra những năm qua đ­ược đẩy mạnh; thanh tra sở tiến hành kiểm tra th­ường xuyên trong các lĩnh vực tài nguyên n­ớc, tài nguyên khoáng sản và công tác bảo vệ môi tr­ường đặc biệt kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đai của các đơn vị, tổ chức đ­ược nhà n­ước giao đất cho thuê đất trên địa bàn phát hiện thu hồi những đơn vị sử dụng đất không có hiệu quả hàng 100.000m2; xử lý vi phạm hành chính thu nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng.
Tuy nhiên công tác thanh tra còn nhiều hạn chế do các lĩnh vực trên mới, cán bộ ch­ưa đ­ược tập huấn cũng nh­ư ph­ương tiện, cán bộ còn thiếu ch­ưa đáp ứng đ­ược yêu cầu công việc; vì vậy, công tác thanh tra nhiều khi ch­ưa chủ động đ­ược hơn nữa số l­ượng đơn th­ư cũng nh­ư tính chất vụ việc rất phức tạp… Nhưng tập thể thanh tra sở đã cố gắng v­ượt qua khó khăn, đoàn kết tập trung trí tuệ, phát huy tính chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đ­ược giao; Kết quả năm sau cao hơn năm tr­ước đều đạt kế hoạch đ­ược lãnh đạo sở đánh giá cao.
Để hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trong thời gian tới là tăng c­ường tổ chức thi hành pháp luật đất đai, thực hiện tốt chính sách bồi th­ường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định c­ư, giao đất để phát triển các khu công nghiệp, khu dân c­ư, khu đô thị vừa bảo đảm phát triển kinh tế vừa thực sự quan tâm đến đời sống của ng­ười bị thu hồi đất bảo đảm có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn tr­ước. Cần rà soát lại các quy định của pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung mà pháp luật ch­ưa điều chỉnh, chư­a rõ ràng còn chồng chéo; hoàn thiện chính sách bồi thường, nhất là giá bồi th­ường phải sát với giá thị tr­ường trong điều kiện bình th­ường; không có sự chênh lệch bất hợp lý về mức đền bù khi nhà n­ước thu hồi đất giữa các dự án. Tăng c­ường lực l­ượng, kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng c­ường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý, sử dụng đất nói chung, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai của ng­ười sử dụng đất nói riêng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ vi phạm; kiên quyết thu hồi đối với các tr­ường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả… đầu t­ư đúng mức cho việc lập quy hoạch, kế họach sử dụng đất của các cấp, đo dạc, lập hồ sơ địa chính và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các loại đất trên địa bàn tỉnh.
Với sự tr­ưởng thành và phát triển chung của ngành trong suốt những năm qua các đồng chí đã và đang công tác trong lĩnh vực thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đ­ược giao tham m­ưu cho lãnh đạo sở cũng nh­ư các cấp, các ngành. Với những thành tích trên nhiều năm liền đều đ­ược nhận đ­ược nhiều giấy khen của sở. Năm 2006 tập thể thanh tra sở và 1 cá nhân đã đ­ược Bộ tr­ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường tặng bằng khen… góp phần vào sự thành công chung của sở Tài nguyên và Môi tr­ường hôm nay.
Nhân dịp đ­ược Chủ tịch n­ước tặng th­ưởng Huân ch­ương Lao động hạng ba cho sở Tài nguyên và Môi tr­ường; phát huy những thành tích đã đạt đ­ược trong những năm qua mỗi cá nhân, thanh tra sở sẽ cố gắng phấn đấu cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của sở tiếp tục giành những thành tích cao hơn trong thời gian tới./.