Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Hữu Lũng on 19 January 2018

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thư điện tử

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

I

Văn phòng HĐND&UBND

3.825.047

 

1

Phạm Ngọc Thủy

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

pnthuy@langson.gov.vn

3.827.461

0943.619.822

2

Nguyễn Văn Dòn

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

3.825.719

0945.392.168

3

Vy Văn  Lâm

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

3825 848

0984.487.250

4

Phạm Thị Thủy

Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

 

3825 989

0983.137.828

II

Phòng Nội vụ

 

 

3.825.053

 

1

Mai Xuân Thắng

Trưởng phòng

mxthang@langson.gov.vn

3.727.235

0912.618.603

3

Đỗ Văn Quyền

Phó Trưởng phòng

dvquyen@langson.gov.vn

3.729.666

0988.077.673

3

Long Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

 

3.825.999

0912.419.373

III

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

3.825.753

 

1

Đặng Xuân Tuấn

Trưởng phòng

 

3.826.413

0949.053.398

2

Đào Thị Phương Lan

Phó Trưởng phòng

dtplan@langson.gov.vn

3.825.670

0912.566.840

3

Đặng Hải Quân

Phó Trưởng phòng

dhquan@langson.gov.vn

3.827.661

0915.621.441

IV

Phòng Tài chính – Kế hoạch

3.825.113

 

1

Trần Văn Ba

Trưởng phòng

batv@langson.gov.vn

3.825.336

0912.334.590

2

Lê Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng

lthvan@langson.gov.vn

3.826.271

0972.924.199

3

Vy Thúy Thành

Phó Trưởng phòng

vtthanh@langson.gov.vn

3.825.041

0976.686.718

V

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

3.825.256

 

1

Hoàng Thị Bích Hà

Giám đốc

hbha@langson.gov.vn

3.522.045

0988.359.973

2

Trương Nhật Minh

Phó Giám đốc

nhatminh@langson.gov.vn

3727 117

0979.729.748

3

Lý Hoàng Anh

Phó Giám đốc

 

3.825.256

0912.826.016

4

Nguyễn Công Thanh

Phó Giám đốc

 

 

0915 035 740

VI

Phòng Tư pháp

3.827.660

 

1

Quách Văn Cảnh

Trưởng phòng

qvcanh@langson.gov.vn

 

0912.128.217

2

Triệu Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

nhungtth@langson.gov.vn

 

0978.975.447

VII

Trung tâm phát triển Quỹ đất

3.827.468

 

1

Bùi Công Thăng

Giám đốc

thangbc@langson.gov.vn

 

0983.726.231

VIII

Phòng Văn hóa và Thông tin

3.726.390

 

1

Phạm Hồng Sơn

Trưởng phòng

phson@langson.gov.vn

3.825.045

0913.285.878

2

Khổng Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

khminh@langson.gov.vn

 

0912.203.290

IX

Phòng Tài nguyên và Môi trường

3.826.880

 

1

Nguyễn Vĩnh phú

Trưởng phòng

nvphu@langson.gov.vn

3.825.109

0982.336.998

2

Cao Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

cvhoa@langson.gov.vn

3.825.268

0975.162.265

X

Thanh tra huyện

3.825.022

 

1

Dương Thị Hạnh

Chánh Thanh tra

dthanh-03@langson.gov.vn

3.825.008

0987.221.445

2

Hà Huy Hùng

Phó Chánh Thanh tra

hhhung@langson.gov.vn

 

0982.594.686

XI

Phòng Kinh tế & Hạ tầng

3.827.460

 

1

Bàng Đức Cường

Trưởng phòng

bdcuong@langson.gov.vn

3.729.226

0912.099.718

2

Trần Hoài Trang

Phó Trưởng phòng

thtrang@langson.gov.vn

3.825.029

0918.307.403

3

Nguyễn Hoàng Trung

Phó Trưởng phòng

trungnh@langson.gov.vn

 

0912.153.282

XII

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.825.428

 

1

Trần Kim Ánh

Trưởng phòng

tkanh@langson.gov.vn

3.825.148

0915.035.756

2

Vũ Bích Thủy

Phó Trưởng phòng

vbthuy@langson.gov.vn

 

0984.678.712

3

Tô Văn Quyền

Phó Trưởng phòng

tvquyen@langson.gov.vn

3.727.175

0975.054.936

4

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Trưởng phòng

nmdung@langson.gov.vn

3.825.827

0919.713.565

XIII

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3.825.015

 

1

Vũ Đình Thứ

Trưởng phòng

 

3.825.011

0915.460.282

2

Lương Văn Bính

Phó Trưởng phòng

lvbinh@langson.gov.vn

3.827.769

0986.980.688

3

Nông Khắc Tạo

Chuyên viên

nktao@langson.gov.vn

 

0972.662.375

XIV

Ban Quản lý dự án

3.829.688

 

1

Bùi Quốc Khánh

Trưởng phòng

bqkhanh@langson.gov.vn

3.828.368

0912.203.302

XV

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

3.729.888

 

1

Nguyễn Song Hà

Giám đốc

 

3.728.688

0913.516.675

2

Long Quang Chiến

Phó Giám Đốc

 

 

0986.113.955