Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn”. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thời gian từ 08 giờ 00 ngày 22

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Huyện

  THÔNG BÁO
Mời chào hàng cạnh tranh
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: “Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn”, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
       Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc chỉnh lý 80 mét giá tài liệu lưu trữ thuộc Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
      Các Nhà thầu quan tâm đến gói thầu chào hàng tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Số 1, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trong giờ hành chính), Điện thoại: Điện thoại: (025) 3870327 - FAX: (025) 3870327.
      Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thời gian từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2016 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).
      Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2016 tại: Số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ./.