Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2017-10/noimage.png

Tìm kiếm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước (gọi tắt là Chương trình). Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý.

Mục tiêu của chương trình là tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, xây dựng một số mô hình công trình cấp nước đặc trưng phù hợp với điều kiện ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân.
Theo đó, Chương trình sẽ thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến số vùng được điều tra, đánh giá là 1.333 vùng (số vùng được xác định cụ thể trên cơ sở đánh giá kết quả các đề tài, dự án điều tra đã thực hiện và nhu cầu thực tế do địa phương đề xuất) gồm: Khu vực Bắc Bộ (16 tỉnh): Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; Khu vực Bắc Trung Bộ (4 tỉnh): Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (12 tỉnh, thành phố): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông; Khu vực Nam Bộ (12 tỉnh):  An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước.
Chương trình gồm 3 dự án chính, gồm Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Dự án “Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng”.
Từ năm 2015 đến năm 2020, Chương trình sẽ tập trung thực hiện các dự án thành phần: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng.
Trong giai đoạn 1 (2015-2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện điều tra, tìm kiếm xác định trữ lượng, chất lượng nguồn nước dưới đất tại các vùng có nhu cầu cấp bách nhất về nguồn nước tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Giai đoạn 2 (2018-2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tiếp tục điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng còn lại đồng thời thực hiện khai dẫn các nguồn nước có trữ lượng và chất lượng đảm bảo, cũng như xây dựng công trình cấp nước bền vững phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ và các địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả Chương trình; Tổ chức đánh giá, nghiệm thu và chuyển giao kết quả sau khi hoàn thành từng giai đoạn, làm cơ sở quyết định việc triển khai các giai đoạn tiếp theo bảo đảm khả thi và hiệu quả thực tế của Chương trình; Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình.

Ảnh minh họa
/sites/huulung.langson.gov.vn/files/2017-10/noimage.png