Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án thành lập các Ủy ban lưu vực sông

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước về tổ chức lưu vực sông và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban lưu vực sông, Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án thành lập Ủy ban lưu vực sông, đồng thời kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông để đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trên các lưu vực sông. 
Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã tổ chức hai Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án thành lập các Ủy ban lưu vực sông tại Khu vực miền Nam - Tây Nguyên và Khu vực miền Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và thống nhất đối với các nội dung về: sự cần thiết, cơ sở pháp lý đối với việc thành lập các Ủy ban lưu vực sông; thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức liên quan đến lưu vực sông và Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông hiện nay; số lượng các Ủy ban lưu vực sông…; nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung về: chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban lưu vực sông; thành phần của các Ủy ban lưu vực sông; cơ quan giúp việc các Ủy ban lưu vực sông; cơ chế tài chính, nguồn kinh phí hoạt động và cơ chế hoạt động của Ủy ban lưu vực sông...
Để hoàn thiện Dự thảo Đề án Thành lập các Ủy ban lưu vực sông, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới, Bộ TN&MT mong muốn các đại biểu tham dự sẽ tập trung chia sẻ, thảo luận các nội quan liên quan tới mô hình và số lượng các Ủy ban lưu vực sông; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban lưu vực sông; Thành phần và số lượng thành viên của các Ủy ban lưu vực sông; Cơ quan giúp việc của các Ủy ban lưu vực sông; Nguồn kinh phí hoạt động…