Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lịch làm việc tuần 5

Lịch công tác của lãnh đạo UBND Huyện

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 34 cập nhật lần thứ ba (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
         
Thứ 2
(14/8)
- 10h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại phòng Giám đốc TP: Trưởng phòng KH-TC và Chánh VP Sở
- 15h: Họp Đảng ủy nghe công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C . TP: Bí thư Chi bộ: Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, CV Văn phòng Sở dự
- 10h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại phòng Giám đốc TP: Trưởng phòng KH-TC và Chánh VP Sở
- 14h: Dự Họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND tỉnh (233/GM-UBND)
- 15h: Họp Đảng ủy nghe công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C . TP: Bí thư Chi bộ: Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, CV Văn phòng Sở dự
- 10h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại phòng Giám đốc TP: Trưởng phòng KH-TC và Chánh VP Sở
- 15h: Họp Đảng ủy nghe công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C . TP: Bí thư Chi bộ: Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, CV Văn phòng Sở dự
- 8h: Dự thống nhất phương án hướng dẫn doanh nghiệp về các nội dung, thời hạn hoàn thành các thủ tục pháp lý tại Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng (50/GM-BQLKKTCK). TP: Phòng TNĐ
- 10h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại phòng Giám đốc TP: Trưởng phòng KH-TC và Chánh VP Sở
- 14h: Dự Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 14/8/2017) tại UBND tỉnh(235/GM-UBND)
- 15h: Họp Đảng ủy nghe công bố quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C . TP: Bí thư Chi bộ: Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, CV Văn phòng Sở dự
Thứ 3
(15/8)
- 8h: Dự tiếp công dân tại UBND tỉnh (cả ngày) - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự họp xây dựng Đề án mở rộng ĐGHC thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định Xe 00098 (773/SNV-XDCQ&CTTN). TP: Phòng TNĐ - 8h: Dự kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư năm 2017 của Công ty cổ phần tuyết Mẫu Sơn (160/TB-SKHĐT). TP: Phòng TNĐ
- 8h: Dự kiểm tra, khảo sát vị trí khu vực khai thác đất, vị trí bãi đổ thải đất phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng Xe 3876 (364/GM-STNMT). TP: Phòng Khoáng sản và Phòng Tài nguyên đất
         
Thứ 4
(16/8)
- 8h: Dự họp về dự án đầu tư khách sạn sân golf Hoàng Đồng-Lạng Sơn tại UBND tỉnh (234/GM-UBND) - 8h: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với Trung tâm Y tế huyện Văn Quan Xe 3876(114/TB-STNMT). TP: Theo Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 10/4/2017 - 8h: Dự Hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00464 (900-CV/BTGTU) - 8h: Dự Hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh(126/GM-ĐĐBQH)
- 10h: Dự giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại Phường Tam Thanh (368/GM-STNMT). TP: Phòng TNĐ, Trung tâm PTQĐ
         
Thứ 5
(17/8)
- Làm việc tại cơ quan - 8h: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với Trung Tâm y tế huyện Tràng Định Xe 3876(113/TB-STNMT). TP: Theo Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 10/4/2017
- 14h: Dự họp xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Thép Việt _Ý tại Sở Công thương(56/GM-SCT)
- 8h: Dự họp điều chỉnh mở rộng thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn Xe 00098(774/SNV-XDCQ&CTTN). TP: Phòng TNĐ - Làm việc tại cơ quan
         
Thứ 6
(18/8)
- 7h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017-2020 tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở; Các Đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ thuộc Sở dự - 7h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017-2020 tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở; Các Đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ thuộc Sở dự - 7h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017-2020 tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở; Các Đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ thuộc Sở dự - 7h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017-2020 tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở; Các Đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ thuộc Sở dự
         
Thứ 7
(19/8)
       
         
Chủ nhật
(20/8)
- Dự tham gia đoàn khảo sát Linh địa, đền cổ Mẫu Sơn Khu du lịch Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, 6h xuất phát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xe 00464 (76/GM-BCĐ)