Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
An ninh - Quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật phòng, chống Ma Túy xử lý vi phạm hành chính về đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở

 

Ngày 28/6/2022 Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài Nguyên&Môi trường huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật phòng, chống Ma Túy xử lý vi phạm hành chính về đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở cho 190 đại biểu gồm: đại diện