Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
869/UBND-VP 23-06-2021 Công văn V/v thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hữu Lũng
564/UBND-KTHT 10-05-2021 Công văn V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19
03-CT/HU 09-05-2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021
516/UBND-KTHT 29-04-2021 Công văn V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021
53/ĐL 26-04-2021 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hữu Lũng lần thứ IX năm 2021 - 2022
125/KH-HLHPN-LĐLĐ 22-02-2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong "Tuần lễ Áo dài" và Cuộc thi ảnh "Phụ nữ Hữu Lũng - Duyên dáng Áo dài" năm 2021
38/KH-UBND 05-02-2021 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Hữu Lũng năm 2021
146/UBND-KTHT 02-02-2021 Công văn V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường,giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 202
104/UBND-TTHC 27-01-2021 Công văn khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông
51/UBND-KTHT 18-01-2021 Công văn về việc tăng cường công tác an, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
102/QĐ-UBND 15-01-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Tiểu Học xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
105/QĐ-UBND 15-01-2021 Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
743/BC-UBND 18-12-2020 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, quản lý quỹ xã hội từ thiện, nhân đạo năm 2020
742/BC-UBND 18-12-2020 Báo cáo Kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2020
66/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hữu Lũng
70/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công và nguồn vốn khác năm 2020
65/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021
67/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021
01/2020/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Hữu Lũng
69/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Hữu Lũng
68/NQ-HĐND 17-12-2020 Nghị quyết phê duyệt danh mục dụ án, kế hoạch vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021 huyện Hữu Lũng
225/KH-UBND 08-12-2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
224/KH-UBND 04-12-2020 Kế hoạch phòng, chống bệnh động vật trên cạn năm 2021
220/KH-UBND 24-11-2020 Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020
1311/SCT-QLCN 20-10-2020 Công văn V/v thu hồi sản phẩm thực phẩm không an toàn
890/UBND-KTHT 27-08-2020 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
167/KH-UBND 29-07-2020 Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng huyện Hữu Lũng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
154/KH-UBND 09-07-2020 Kế hoạch Hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
685/UBND-NV 07-07-2020 Công văn V/v khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo
142/KH-UBND 12-06-2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
396/UBND-TNMT 24-04-2020 Công văn về việc triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện
367/UBND-VP 17-04-2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
342/UBND-KTHT 13-04-2020 Công văn Về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020
228/UBND-TNMT 23-03-2020 Công văn V/v triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020
31/KH-UBND 19-02-2020 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Hữu Lũng năm 2020
237/KH-UBND 07-11-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT mới cấp tiểu học
167/VP-TH 07-11-2019 Công văn về việc báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến và chuyển đổi HTQLCL năm 2019
234/KH-UBND 04-11-2019 Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
23/KH-HĐND 24-10-2019 Kế hoạch TXCT trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND huyện
229/KH-UBND 07-10-2019 Kế hoạch Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020
228/KH-UBND 07-10-2019 Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020 của huyện Hữu Lũng
227/KH-UBND 03-10-2019 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU về thực hiện Kết luận 52-KL/TW về xây dựng đội ngũ trí thức
226/KH-UBND 01-10-2019 Kế hoạch tập huấn công tác TĐKT năm 2019
225/KH-BCĐ 01-10-2019 Kế hoạch về việc chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản
222/KH-UBND 27-09-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019
20/KH-HĐND 26-09-2019 Kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với Uỷ ban nhân dân xã Hòa Thắng 9 tháng đầu năm 2019
21/KH-HĐND 26-09-2019 Kế hoạch Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với Uỷ ban nhân dân thị trấn Hữu Lũng 9 tháng đầu năm 2019
19/KH-HĐND 25-09-2019 Kế hoạch Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với Uỷ ban nhân dân xã Yên Thịnh 9 tháng đầu năm 2019
219/KH-UBND 24-09-2019 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
221/KH-UBND 24-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI
217/KH-UBND 16-09-2019 kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, GDPL về PCTN
4222/QĐ-UBND 12-09-2019 Quyết định phê duyệt danh sách hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học năm học 2019 - 2020
216/KH-BCĐ 12-09-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019
214/KH-UBND 11-09-2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 5/8/2019 của Tỉnh uỷ về thực hiện chỉ thị 30 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đang về Công tác BVQLNTD
215/KH-UBND 11-09-2019 Kế hoạch triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ
18/KH-HĐND 06-09-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
212/KH-UBND 06-09-2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tết Trung thu 2019
211/KH-UBND 04-09-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ Phong trào làm đường GTNT t
3754/QĐ-UBND 27-08-2019 Quyết định Về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng
207/KH-UBND 23-08-2019 Kế hoạch kiểm tra, giám sát CTMTQGGN và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
206/KH-UBND 21-08-2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
205/KH-UBND 21-08-2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng
834/PĐ-UBND 20-08-2019 Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)
204/KH-UBND 19-08-2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTG ngày 22//4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3590/QĐ-UBND 19-08-2019 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
203/KH-UBND 16-08-2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
201/KH-UBND 15-08-2019 Kế hoạch Phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2035
200/KH-UBND 14-08-2019 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng trên địa bàn huyện Hữu Lũng
3490/QĐ-UBND 12-08-2019 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
198/KH-UBND 07-08-2019 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo
196/KH-UBND 06-08-2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến 2020
194/KH-UBND 01-08-2019 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
193/KH-UBND 30-07-2019 Kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện
191/KH-UBND 25-07-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Hữu Lũng
190/KH-BTC 24-07-2019 Kế hoạch Cơ động lực lượng làm nhiệm vụ PCTT&TKCN huyện Hữu Lũng năm 2019
187/KH-UBND 19-07-2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
185/KH-UBND 17-07-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019
186/KH-UBND 17-07-2019 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 - 2025
182/KH-UBND 10-07-2019 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
180/KH-UBND 05-07-2019 Kế hoạch thưc hiện kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2019
03/2019/QĐ-UBND 04-07-2019 Quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
179/KH-UBND 03-07-2019 Kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2868/QĐ-BCĐ 01-07-2019 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ các Chương trình MTQG thực hiện CT MTQG xây dựng NTM
172/KH-UBND 25-06-2019 Kế hoạch phát động sản xuất quả an toàn năm 2019
171/KH-UBND 25-06-2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
167a/KH-UBND 24-06-2019 Kế hoạch Cuộc thi Báo cao viên giái pháp luật giỏi
170/KH-BCĐ 24-06-2019 Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2019
169/KH-UBND 24-06-2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP năm 2019
167/KH-UBND 18-06-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Hữu Lũng giai đoạn 2019 - 2021
: 166/KH-UBND 17-06-2019 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
111 /KH-UBND 14-06-2019 Kế hoạch Về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021
163/KH-UBND 12-06-2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ
161/KH-BCĐ 12-06-2019 Kế hoạch Tổng kết thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
162/KH-UBND 12-06-2019 Kế hoạch tổ chức sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
160/KH-BCĐ 11-06-2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019)
159/KH-UBND 10-06-2019 Kế hoạch Kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư
158/KH-UBND 07-06-2019 Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Y tế tầm nhìn đến 2050 của huyện Hữu Lũng
16/KH-HĐND 04-06-2019 kế hoạch Kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện
17/KH- BKT-XH HĐND 04-06-2019 Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND năm 2019
155/KH-UBND 03-06-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP; Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương