Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04 09-05-2121 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 04)
04 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Lương Quỳnh Nga)
03 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Hoàng Thị Tuyết)
07 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Đặng Văn Sáng)
05 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Bà Nguyễn Thị Thu Hiền)
1565/QĐ-UBND 14-05-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng (Bổ sung lần 5)
02 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Trần Quốc Bảo)
06 14-05-2021 Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Hoàng Văn Viện)
140/KH-UBND 13-05-2021 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
138/KH-UBND 13-05-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Hữu Lũng
827/BCĐ-YT 13-05-2021 Về việc rà soát người có liên quan đến dịch Covid-19 (Kèm theo lịch trình của các F0)
139/KH-UBND 13-05-2021 Kế hoạch Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2021
137/KH-UBND 12-05-2021 Kế hoạch Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2021
135/KH-UBND 12-05-2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tằng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025”
136/KH-UBND 12-05-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2021
134/KH-UBND 11-05-2021 Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Hữu Lũng
05/TB-VP 10-05-2021 Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hữu Lũng
01 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 01)
06 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 06)
02 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 02)
07 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 07)
05 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 05)
03 09-05-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 03)
82/GM-UBND 07-05-2021 Giấy mời dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19
1461/QĐ-UBND 06-05-2021 Công nhận Kết quả điểm sát hạch đối với người đền nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã
553/UBND-VP 06-05-2021 V/v thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ngày 6/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; và Kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
81/TB-UBND 06-05-2021 Thông báo tuyển công viên chức năm 2021
128/KH-UBND 06-05-2021 Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 trong cơ quan hành chính năm 2022
01 29-04-2021 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Công chức năm 2020
61-TB/HU 28-04-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 5 năm 2021
63/CV-VH&TT 27-04-2021 Công văn triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021
120/KH-UBND 20-04-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021 - 2025
108/KH-UBND 18-04-2021 Kế hoạch truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
114/KH-UBND 16-04-2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS và trường PTDTNT THCS của UBND huyện
118/KH-UBND 16-04-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
113/KH-UBND 15-04-2021 Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
04/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
112/KH-UBND 15-04-2021 Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 huyện Hữu Lũng
109/KH-UBND 14-04-2021 Kế hoạch triển khai công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
111/KH-UBND 14-04-2021 Kế hoạch tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021
110/KH-UBND 14-04-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
415/UBND-KTHT 09-04-2021 Công văn V/v thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn
106/KH-UBND 09-04-2021 Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025
107/KH-UBND 09-04-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
105/KH-UBND 09-04-2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030
103/KH-UBND 08-04-2021 Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2021
104/KH-UBND 08-04-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2021
102/KH-UBND 08-04-2021 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện Hữu Lũng năm 2021
100/KH-UBND 06-04-2021 Kế hoạch Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021
64/TB-UBND 05-04-2021 Thông báo về việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
99/KH-UBND 05-04-2021 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, thu hồi bom, mìn, vật liệu nổ
98/KH-UBND 02-04-2021 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
96/KH-UBND 02-04-2021 Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4/2021 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021
97/KH-UBND 02-04-2021 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
48-TB/HU 31-03-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 4 năm 2021
95/KH-UBND 31-03-2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1052/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Hữu Lũng
317/UBND-TP 18-03-2021 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
317/UBND-TP 18-03-2021 Công văn V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
20/TB-UBND 15-03-2021 Thông báo Công khai lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Hữu Lũng
276/UBND-KTHT 10-03-2021 Công văn V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và nông sản tại các địa phương vùng đang có dịch.
15/TB-UBND 09-03-2021 Thông báo về việc mất con dấu của tổ chức phụ trách bầu cử xã Thanh Sơn
259/UBND-KTHT 06-03-2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
100/KH-UBND 05-03-2021 Kế hoạch Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021
731/QĐ-UBND 04-03-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng Nhà văn hóa xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
28/GM-UBND 24-02-2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021
27/GM-UBND 22-02-2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
469/QĐ-UBND 09-02-2021 Quyết định phê duyệt danh sách hợp đồng lao động trong các đơn vị trường học năm học 2020-2021 ( lần 3)
283/QĐ-UBND 29-01-2021 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ
06/TB-UBND 27-01-2021 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động ( lần 3) năm học 2020-2021
04/TB-UBND 15-01-2021 Thông báo Thu hồi, hủy bỏ thông báo số 267/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện về việc thông báo Tiếp nhận vào làm công chức
1327/UBND-VP 14-12-2020 Công văn V.v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Hữu Lũng
4904/QĐ-UBND 09-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình: Mở rộng bãi xe điểm du lịch Đồng Lâm xã Hữu Liên
207/GM-UBND 07-12-2020 Giấy mời họp Sơ kết 3 năm phối hợp giữa UBND huyện và Sở GD&ĐT
206/GM-UBND 07-12-2020 Giấy mời Hội đồng nghiệm thu cấp huyện
4858/QĐ-UBND 27-11-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng tại Xóm Mỏ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
01 24-11-2020 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng
08/TB-TTPTQĐ 17-11-2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại khu đất chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
256/TB-UBND 12-11-2020 Thông báo Kết quả xét tuyển đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức (lần 2) và thí sinh trúng tuyển (lần 2) huyện Hữu Lũng năm 2020
70-CV/HU 11-11-2020 Công văn về việc triển kai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
4696/QĐ-UBND 11-11-2020 Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển bổ sung (lần 2) và dự kiến trúng tuyển (lần 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020
1140/UBND-TP 26-10-2020 Công văn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
4474/QĐ-UBND 23-10-2020 Quyết định phê duyệt hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học năm 2020 ( Lần 2)
238/TB-UBND 21-10-2020 Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
233/TB-UBND 12-10-2020 Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển năm 2020
4289/QĐ-UBND 09-10-2020 Quyết định công nhận kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
230/TB-UBND 07-10-2020 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động các đơn vị trường học lần 2
4268/QĐ-UBND 07-10-2020 Quyết định phê duyệt danh sách hợp đồng lao động trong các đơn vị trường học năm học 2020-2021
227/TB-UBND 01-10-2020 Thông báo về việc không tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC tại UBND huyện Hữu Lũng
218/TB-UBND 17-09-2020 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
215/TB-UBND 15-09-2020 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học năm học 2020 - 2021
209/TB-UBND 01-09-2020 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
3839/QĐ-UBND 31-08-2020 Quyết định công nhận kết quả vòng 1 và thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2
205/TB-UBND 30-08-2020 Thông báo kết quả thi viên chức vòng 1 năm 2020
877/UBND-VH 25-08-2020 Công văn V/v tuyên truyền hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật 2020; chương trình truyền thông dân số đến năm 2030; Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19
203/TB-UBND 20-08-2020 Thông báo thời gian và địa điểm thi
187/TB-UBND 13-08-2020 Thông báo danh sách Đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ thi
185/TB-UBND 10-08-2020 Thông báo tạm dừng thời gian thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
170/TB-UBND 29-07-2020 Thông báo hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
166/TB-UBND 24-07-2020 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và nộp lệ phí năm 2020