Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
174/TB-UBND 12-10-2021 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động ( lần 2) năm học 2021-2022
173/TB-UBND 08-10-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 07/10/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
222/KH-UBND 05-10-2021 Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025
220/KH-UBND 04-10-2021 Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
102-TB/HU 29-09-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 10 năm 2021
172/TB-UBND 29-09-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ và đột xuất tháng 9/2021
193/GM-UBND 24-09-2021 Giấy mời Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25/9
181/GM-UBND 14-09-2021 Giầy mời tham dự Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
176/GM-UBND 10-09-2021 Giấy mời Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 11/9
173/GM-UBND 07-09-2021 Giấy mời tham gia hội thảo trực tuyến về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh
4029/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ Công trình: Cải tạo trung gian Hữu Lũng 1 lên vận hành cấp điện áp 35kV
4028/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2021 – 2026
4025/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ Công trình: Cải tạo trung gian Hữu Lũng 2 lên vận hành cấp điện áp 35kV
3974/QĐ-UBND 27-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn, bổ sung lần 8 (xã Cai Kinh, Minh Hòa)
3974/QĐ-UBND 27-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn, bổ sung lần 8 (xã Cai Kinh, Minh Hòa)
198/KH-UBND 26-08-2021 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng trong tình hình hiện nay
199/KH-UBND 26-08-2021 Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng..
158/TB-UBND 25-08-2021 Thông báo tuyển hợp đồng lao động giáo viên năm học 2021-2022 ( lần 1)
3859/QĐ-UBND 25-08-2021 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
3828/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định công nhận kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
3829/QĐ-UBND 24-08-2021 Quyết định về việc thu hồi bổ sung đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng (thuộc thôn Đồng Gia, Nhất Hà, xã Hồ Sơn)
196/KH-UBND 18-08-2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021 - 2022
3547/QĐ-UBND 17-08-2021 Quyết định thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Bến xe Hữu Lũng, thôn Sẩy, xã Đồng Tân)
3542/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hỗ trợ GPMB mở rộng đất trụ sở UBND xã và trụ sở Công an xã Hữu Liên
3545/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Bổ sung lần 6)
195/KH-UBND 16-08-2021 Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
3545/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Bổ sung lần 6)
3541/QĐ-UBND 16-08-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hỗ trợ GPMB mở rộng đất trụ sở UBND xã và trụ sở Công an xã Hữu Liên
157/GM-UBND 16-08-2021 Giấy mời họp trực tuyến về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
193/KH-UBND 16-08-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
192/TB-UBND 11-08-2021 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Hữu Lũng
126/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
125/TB-UBND 09-08-2021 Về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
127/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
191/KH-UBND 05-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
191/KH-UBND 05-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
75-TB/HU 03-08-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 8 năm 2021
428/BC-TTYT 01-08-2021 Báo cáo tình hình dịch covid-19 từ ngày 06/5/2021 đến ngày 01/8/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1046/UBND-VH 30-07-2021 V/v chuyển giao tài khoản phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói Mobifone AI trong hoạt động phát thanh
122/TB-UBND 30-07-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
145/KH-TTYT 29-07-2021 Kế hoạch triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
120/TB-UBND 28-07-2021 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 2) Kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
190/KH-UBND 28-07-2021 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1029/UBND-VP 27-07-2021 V/v tăng cường công tácphòng, chống dịchCOVID-19
2287/QĐ-UBND 27-07-2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1, thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
1030/UBND-VP 27-07-2021 Về việc vận chuyển hàng hoá
1031/UBND-KTHT 27-07-2021 Công văn về việc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hoá trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
1025/UBND-NN 26-07-2021 Văn bản về triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển Mắc ca trên địa bàn
1013/UBND-VP 23-07-2021 Công văn về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
1023/UBND-NN 23-07-2021 V/v tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi thuộc các Chương trình, Dự án hỗ trợ vật nuôi trên địa bàn và thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
187/KH-UBND 23-07-2021 Kế hoạch Tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
1018/UBND-NN 23-07-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
1005/UBND-NV 22-07-2021 Về việc rà soát việc bổ nhiệm, xếp lương và thực hiện các chế độ nâng lương năm 2021 đối với các đơn vị trường học
1000/UBND-VP 22-07-2021 V/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá
1004/UBND-NV 22-07-2021 Về việc cung cấp thông tin triển khai phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (giai đoạn 1)
1001/UBND-BHXH 22-07-2021 Công văn mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Yên Thịnh, với tiêu chí tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 85%
997/UBND-KTHT 21-07-2021 V.v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy
131/GM-UBND 21-07-2021 Giấy mời Dự họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số
992/UBND-VP 20-07-2021 Công văn về điều chỉnh thời gian cách ly từ 21 ngày xuống 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện
996/UBND-VP 20-07-2021 Công văn về tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phòng, chống dịch tại khu dân cư
995/UBND-NV 20-07-2021 V/v lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị khen thưởng đợt 2 năm 2021
112/TB-UBND 19-07-2021 Thông báo triệu tập thí dinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
989/UBND-NHCS 19-07-2021 về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc trả lương phục hồi sản xuất
981/UBND-VH 16-07-2021 v/v phối hợp tạo điều kiện thực hiện quay phim ca nhạc “VỀ LẠNG SƠN”
111/TB-UBND 16-07-2021 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
977/UBND-VP 15-07-2021 Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
185/KH-UBND 15-07-2021 Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của huyện Hữu Lũng
184/KH-UBND 14-07-2021 Kế hoạch triển khai hỗ trợ COVID-19 theo NQ 68 và QĐ số 23 của Chính phủ
183/KH-UBND 13-07-2021 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021
182/KH-UBND 13-07-2021 Kế hoạch thăm tặng quà và viếng nghĩa trang nhân dịp 27-7-2021
181/KH-UBND 12-07-2021 Kế hoạch tiếp nhận, cấp phát gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19
177/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch Thực hiện ‘‘Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam’’ năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
109/TB-UBND 09-07-2021 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
175/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn,giai đoạn 2021 –2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
179/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền quản lý LĐ qua biên giới năm 2021
176/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021
174/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
180/KH-UBND 09-07-2021 Kế hoạch công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021
108/TB-UBND 07-07-2021 Thông báo Hình thức thi tuyển, thời gian, địa điểm thi và tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021
117/TB-NV 05-07-2021 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2021
114/GM-UBND 02-07-2021 Giấy mời dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
921/UBND-LĐTBXHDT 02-07-2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP
916/UBND-VP 01-07-2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hữu Lũng
172/KH-UBND 30-06-2021 Kế hoạch Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
07a/TB-UBND 29-06-2021 Thông báo về việc kết thúc công khai việc lấy ý kiến và công khai thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hữu Lũng
837/UBND-VH 17-06-2021 V/v thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam”trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
822/UBND-CA 16-06-2021 Về việc tăng cường kiểm soát số công nhân trở về từ vùng dịch
169/KH-UBND 16-06-2021 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2021
168/KH-UBND 15-06-2021 Kế hoạch triển khai Chương trình sữa học đường năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
165/KH-UBND 14-06-2021 Kế hoạch Phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021 - 2025
166/KH-UBND 14-06-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025
167/KH-UBND 14-06-2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
100/GM-UBND 10-06-2021 Giấy mời dự họp trực tuyến 2 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
161/KH-UBND 10-06-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ
161/KH-UBND 10-06-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ
781/UBND-VH 09-06-2021 Công văn đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp
96/TB-UBND 09-06-2021 Thông báo V/v công bố, công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
160/KH-UBND 08-06-2021 Kế hoạch hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2021
158/KH-UBND 08-06-2021 Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 trên địa bàn huyện
159/KH-UBND 08-06-2021 Kế hoạch Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025