Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04 09-05-2121 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 04)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
968/UBND-BHXH 28-06-2022 Công văn thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022
957/UBND-KT&HT 24-06-2022 Công văn tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông nông thôn năm 20022
947/UBND-KTHT 23-06-2022 công văn bổ sung hạng mục cắm cọc mốc lộ giới vào dự toán các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tại, nâng cấp các tuyến đường bộ địa phương
943/UBND-VH 23-06-2022 V/v đôn đốc và hướng dẫn triển khai cài đặt nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng" và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank
951/UBND-VP 23-06-2022 Công văn về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
948/UBND-KT&HT 23-06-2022 Công văn tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
932/UBND-VP 21-06-2022 Công văn về phối hợp triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam
940/UBND-GDĐT 21-06-2022 tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022
928/UBND-NN 18-06-2022 V/v hưởng ứng cuộc vận động "Hữu Lũng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2022
922/UBND-VH&TT 17-06-2022 Công văn về triển khai tập huấn về cài đặt ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
923/UBND-VH 17-06-2022 Công văn tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh cấp xã
924/UBND-NV 17-06-2022 V/v xây dựng Phương án sắp xếp nhân sự, Đề án sáp nhập thôn và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập thôn năm 2022
920/UBND-LĐTBXH 16-06-2022 V/v đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
910/UBND-VP 15-06-2022 Công văn về thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2022
2274/QĐ-UBND 15-06-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Bãi đỗ xe xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
918/UBND-NN 15-06-2022 Công văn về tuyên truyền đến người dân vùng trồng cây gai xanh AP1 chấp hành các điều khoản của hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie.
904/UBND-VP 14-06-2022 Công văn về thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
891/UBND-CAH 13-06-2022 Công văn ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử
888/UBND-BCĐ 13-06-2022 Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
886/UBND-LĐTBXH 13-06-2022 Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ
893/UBND-TCKH 13-06-2022 Công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
869/UBND-NN 08-06-2022 V/v tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
868/UBND-KT&HT 08-06-2022 V/v rà soát các cầu GTNT dân sinh, cầu treo bị ảnh hưởng, hư hỏng do đợt mưa lớn từ đêm ngày 09/5 đến ngày 10/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
867/UBND-NN 08-06-2022 V/v tăng cường quản lý các hoạt động và chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thuỷ sản
855/UBND-LĐTBXHDT 07-06-2022 Công văn về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022
861/UBND-NN 07-06-2022 về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ
857/UBND-LĐTBXH 07-06-2022 về việc tăng cường triển khai hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ, phát triển thị trường LĐ, đảm bảo an sinh XH
846/UBND-VP 06-06-2022 Công văn về việc xây dựng báo cáo giải trình tại phiên họp HĐND huyện tháng 6/2022
851/UBND-VP 06-06-2022 Công văn thực hiện Thông báo số: 40/TB-HĐND; 41/TB-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
841/UBND-KTHT 06-06-2022 V/v lấy ý kiến thẩm định nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.
839/UBND-TCKH 03-06-2022 về việc xây dựng Đề xuất dự án đầu tư dự án Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng
836/UBND-TNMT 03-06-2022 Về việc giao nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm
831/UBND-TNMT 03-06-2022 Công văn tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp
819/UBND-VP 02-06-2022 về việc tham mưu các văn bản của UBND huyện theo Chương trình 36-CTr/HU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy
823/UBND-NN 02-06-2022 V/v thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
826/UBND-VP 02-06-2022 về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2022
825/UBND-VP 02-06-2022 về việc tham mưu các văn bản của UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện khóa XX
821/UBND-NN 02-06-2022 Về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022
828/UBND-LĐTBXH 02-06-2022 V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022
795/UBND-VP 31-05-2022 Về việc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 33/HĐND-VP ngày 27/5/2022
805/UBND-VH 31-05-2022 V/v cài đặt, sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn
789/UBND-VP 30-05-2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 theo chương trình kiểm tra số 26/CTr-UBND của UBND tỉnh
1990/QĐ-UBND 30-05-2022 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2022
794/UBND-VH 30-05-2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
779/UBND-KTHT 27-05-2022 Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về bán giá xăng dầu
785UBND-VP 27-05-2022 Công văn phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
777/UBND-BCĐ 27-05-2022 Công văn thực hiện số hóa hồ sơ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2018-2021
773/UBND-KTHT 26-05-2022 về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
768/UBND-VP 26-05-2022 V/v chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
774/UBND-LĐTBXHDT 26-05-2022 Công văn phối hợp thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 235/TB-UBND
769/UBND-VP 26-05-2022 V/v Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
772/UBND-NN 26-05-2022 Về việc rà soát, kê khai diện tích đất nông nghiệp được phục vụ tưới bởi các công trình thủy lợi
771/UBND-VP 26-05-2022 Công văn phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
763/UBND-BCĐ 25-05-2022 Công văn tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội
759/UBND-NV 25-05-2022 Về việc yêu cầu rà soát, thống kê viên chức hiện giữ ngạch chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
767/UBND-LĐTBXHDT 25-05-2022 Công văn về ý kiến thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo phát sinh năm 2022
65/TB-UBND 25-05-2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm 2022
755/UBND-NN 24-05-2022 Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở đất
745/UBND-KTHT 23-05-2022 về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão
749/UBND-VH 23-05-2022 V/v thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức
748/UBND-TTDVNN 23-05-2022 Tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở trâu bò đợt I năm 2022 trên địa bàn huyện
743/UBND-VP 23-05-2022 Công văn về sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa
733/BCĐ-VP 20-05-2022 Công văn về thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5
727/UBND-VP 20-05-2022 Công văn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
734/UBND-VH 20-05-2022 V/v tăng cường công tác quản lý hệ thống Đài truyền thanh cấp xã
722/UBND-VP 18-05-2022 Công văn cung cấp số liệu khảo sát, đánh giá điều kiện chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa huyện
723/UBND-VP 18-05-2022 Công văn triển khai cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường "Hữu Lũng Smart"
691/UBND 17-05-2022 Phát động thi đua cải cách hành chính và thực hiện KLKC 2022
695/UBND-VP 16-05-2022 Công văn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
168/KH-UBND 16-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022
1680/QĐ-UBND 16-05-2022 Quyết định Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với hoạt động sản xuất, chế biến gỗ bóc năm 2022.
01/CĐ-UBND 11-05-2022 Công điện về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất
664/UBND-GDĐT 11-05-2022 Công văn tiếp tục rà soát vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục để đề xuất chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm năm 2022
666/UBND-VH 11-05-2022 V/v triển khai Kế hoạch khảo sát, hội nghị đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp, định hướng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
666/UBND-VH 11-05-2022 V/v triển khai Kế hoạch khảo sát, hội nghị đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp, định hướng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
663/UBND-NN 11-05-2022 về việc tăng cường thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản chủ lực
657/UBND-VP 10-05-2022 V/v chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019
659/UBND-LĐTBXH 10-05-2022 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
159/KH-UBND 10-05-2022 Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Hữu Lũng
658/BCHPCTT 10-05-2022 V/v Chủ động ứng phó với mưa lớn ngập úng, lũ quét, sạt lở đất
646/UBND-VP 09-05-2022 Công văn về tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
48/CV-VH&TT 09-05-2022 về việc triển khai Kế hoạch, Thông báo Thể lệ Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2022
653/UBND-NV 09-05-2022 Về việc thống kê bổ nhiệm xếp lương viên chức y tế trường học
1591/QĐ-UBND 06-05-2022 QĐ Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
640/UBND-CAH 05-05-2022 Công văn thông tin, tuyên truyền về ứng dụng "Báo cháy 114" và tài khoản Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH"
637/UBND-LĐTBXHDT 05-05-2022 V/v xây dựng báo cáo triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2019 - 2022
636/UBND-VHTTTH 05-05-2022 V/v phối hợp, cử lực lượng tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Hữu Lũng lần thứ IX năm 2021-2022
633/UBND-NN 05-05-2022 V/v cảnh giác một số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
630/UBND-VP 04-05-2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
629/UBND-LĐTBXH 04-05-2022 Công văn đề nghị triển khai Nghị định số 24/2022/NĐ ngày 06/4/2022
619/UBND-VH 29-04-2022 V/v thực hiện báo cáo định kỳ kết quả mua sắm trên sàn thương mại điện tử
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
876/UBND-VH 10-06-2022 V/v giao lại chỉ tiêu phát triển nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng" và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank
189-TB/HU 06-06-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy tháng 6 năm 2022
00 01-06-2022 Danh sách đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 (Tính đến ngày 23/6/2022)
0000 31-05-2022 Niên giám thống kê huyện Hữu Lũng năm 2021
89/GM-UBND 17-05-2022 Giấy mời họp đánh giá hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng CNTT đã triển khai năm 2021
88/GM-UBND 11-05-2022 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh
80/GM-UBND 04-05-2022 Giấy mời dự Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở
175-TB/HU 03-05-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện uỷ tháng 5/2022