Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04 09-05-2121 Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử sổ 04)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
121/KH-UBND 20-03-2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)
445/UBND-NN 17-03-2023 Về việc tổ chức triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
446/UBND-NN 17-03-2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
413/UBND-CAH 15-03-2023 Công văn về việc phòng ngừa lộ, lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng
1027/QĐ-UBND 13-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (hộ bà Phan Thị Đeng)
396/UBND-TNMT 13-03-2023 Công văn tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
1025/QĐ-UBND 13-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Nguyễn Đăng Bẩy)
1010/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Hoàng Nghĩa)
1015/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (bà Nguyễn Thị Thanh Truyền)
1013/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (ông Nguyễn Văn Khi)
1022/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Phạm Văn Thuận)
1011/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (bà Hoàng Thị Sáu)
1016/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (bà Vi Thị Hòa)
1009/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Hoàng Trung)
1014/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (bà Nguyễn Thị Thịnh)
386/UBND-LĐTBXHDT 10-03-2023 Về việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
1012/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (ông Nguyễn Văn Huấn)
1017/QĐ-UBND 10-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (bà Hoàng Thị Tám)
381/UBND-TNMT 09-03-2023 Công văn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường đối với các xã về đích nông thôn mới và huyện phấn đấu về đích nông thôn mới đến năm 2025
383/UBND-NN 09-03-2023 V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn huyện.
372/UBND-VH 08-03-2023 V/v đôn đốc sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn (IOC)
370/UBND-VP 08-03-2023 Công văn cung cấp số liệu tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
366/UBND-VP 08-03-2023 Công văn thực hiện tiêu chí 15.3 đối với các xã về đích "nông thôn mới nâng cao", "nông thôn mới kiểu mẫu" và thực hiện niêm yết thủ tục hành chính
363/UBND-VP 07-03-2023 Về việc tham mưu các văn bản của UBND huyện theo Chương trình 50-CTr/HU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy
353/UBND-VH 07-03-2023 V/v phối hợp khảo sát tính khả thi tổ chức lớp dạy nghề, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm từ vật liệu sẵn có của địa phương
345/UBND-KT&HT 06-03-2023 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
90/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Hữu Lũng năm 2023
79/KH-UBND 28-02-2023 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Hữu Lũng năm 2023
291/UBND-VP 28-02-2023 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
78/KH-UBND 28-02-2023 Kế hoạch thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023
287/UBND-KL 24-02-2023 V/v triển khai Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
279/UBND-VH 24-02-2023 V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện
279/UBND-VH 24-02-2023 V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện
280/UBND-TCKH 24-02-2023 Công văn về việc thực hiện ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
73/KH-UBND 24-02-2023 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2023
288/UBND-LĐTBXHDT 24-02-2023 Công văn về việc rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu đôi tượng BTXH trên địa bàn huyện Hữu Lũng
266/UBND-CAH 22-02-2023 Công văn về việc thực hiện công tác hòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2023
261/UBND-TNMT 22-02-2023 về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý
262/UBND-TĐKT 22-02-2023 Công văn về việc đăng kí thi đua năm 2023
259/UBND-VH 22-02-2023 V/v đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện
270/UBND-VH 22-02-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND tỉnh
62/KH-UBND 21-02-2023 Kế hoạch triển khai công tác Giáo dục NN năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
244/UBND-LĐTBXHDT 20-02-2023 về việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
60/KH-UBND 20-02-2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
243/UBND-VH 20-02-2023 V/v tăng cường hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn
58/KH-UBND 17-02-2023 KH Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2023
215/UBND-VP 15-02-2023 Công văn đôn đốc, hướng dẫn triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa xã, thị trấn
206/UBND-TP 14-02-2023 V/v triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023
203/UBND-TP 14-02-2023 V/v Xây dựng văn bản quy định chi tiết được giao, tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
201/UBND-VP 14-02-2023 Công văn về tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
196/UBND-KT&HT 13-02-2023 về việc triển khai thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2023.
192/UBND-VH 13-02-2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch trong dịp lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.
180/UBND-KT&HT 10-02-2023 về việc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
190/UBND-NN 10-02-2023 V/v tăng cường chỉ đạo công tác quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn
179/GP-UBND 09-02-2023 Về việc giải quyết thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Dự án Cửa hàng xăng dầu An Nhiên địa điểm thực hiện tại thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
26/KH-UBND 02-02-2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
129/UBND-VH 31-01-2023 V/v phối hợp triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
128/UBND-LĐTBXHDT 31-01-2023 về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán năm 2023
123/UBND-VP 30-01-2023 về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2023
124/UBND-TP 30-01-2023 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai.
125/UBND-TP 30-01-2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh
116/UBND-NN 26-01-2023 về việc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm trâu, bò có nguồn gốc nhập khẩu
307/KH-UBND 27-12-2022 Ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023
2061/UBND-KT&HT 23-12-2022 Công văn tổng hợp, báo cáo sản lượng và tình hình ATTP trong sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn năm 2022
2043/UBND-NN 22-12-2022 Về việc triển khai Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN: Quyết định hướng dẫn phòng chống đói rét cho vật nuôi
2053/UBND-TCKH 22-12-2022 Công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
2054/UBND-TP 22-12-2022 Về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
2041/UBND-VH 21-12-2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
2033/UBND-TNMT 20-12-2022 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường đối với các dự án, cơ sở trên địa bàn huyện.
2035/UBND-KT&HT 20-12-2022 V/v chủ động ứng phó với rét hại, băng giá, sương muối trên các tuyến đường quốc lộ, đường địa phương
2038/UBND-TCKH 20-12-2022 Về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn huyện Hữu Lũng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
196/BC-UBND 20-03-2023 Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
135/TB-UBND 16-03-2023 Thông báo Nội dung ôn tập và các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức huyện Hữu Lũng theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
118/TB-UBND 08-03-2023 Thông báo Hết nhu cầu tuyển dụng; chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung huyện Hữu Lũng năm 2022
119/TB-UBND 08-03-2023 Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hữu Lũng năm 2023
07/TB-TNMT 06-03-2023 Thông báo Lịch trực tiếp nhận các thông tin và phối hợp xử lý các hành vi VPHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện tháng 03 năm 2023
335/UBND-VP 03-03-2023 Công văn V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
46/BC-BKTPDT 27-02-2023 Báo cáo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
54/KH-UBND 15-02-2023 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
34/KH-UBND 09-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023
05/TB-TNMT 01-02-2023 Thông báo Lịch trực tiếp nhận các thông tin và phối hợp xử lý các hành vi VPHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện tháng 02 năm 2023
04/TB-BQLDA 31-01-2023 Công khai lựa chọn đơn vị thực hiện Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng
171/QĐ-UBND 18-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây mới sân thể thao xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng
85/UBND-NV 18-01-2023 Văn bản tiếp tục thực hiện chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá"
03/TB-HĐTD 27-12-2022 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng năm 2022
5308/QĐ-UBND 23-12-2022 QĐ Về việc thu hồi đất do các hộ gia đình tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để thực hiện công trình: Nâng cấp tuyến đường Ba Đình đi thôn Đồng Heo, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
01 23-12-2022 Danh sách đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 (tính đến ngày 23/12/2022)
5238/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Đỗ Văn Tới)
5243/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Lăng Văn Dương)
5236/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Chu Văn Sèng)
5241/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Lục Thị Cử)
5234/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Tạ Duy Vượng)
5239/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Hoàng Văn Lộc vợ Lâm thị Thời)
5244/QĐ-UBND. 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Luân Văn Thảo)
5237/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Đỗ Văn Phấn)
5242/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Nguyễn Văn Thanh)
5235/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Lý Văn Lô)
5245/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Trần Văn Long)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5240/QĐ-UBND 21-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Đỗ Văn Tiến)