Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Duy trì hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện Hữu Lũng về Hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi trường mạng huyện Hữu Lũng. Tổ công tác thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng từ ngày 14/7/2022 đế hết ngày 29/7/2022 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Tổ công tác hoạt động có sự tham gia của công chức chuyên môn 24 xã, thị trấn; công chức của các phòng chuyên môn thuộc huyện; trong thời gian hoạt động, Tổ công tác đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho trên 500 lượt người dân; hướng dẫn nộp 355 hồ sơ qua mạng; toàn huyện (bao gồm cả các xã, thị trấn) tiếp nhận xử lý 1.579 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 1.579/1.891 hồ sơ, tỷ lệ 83,5%.

huong dan nguoi dan nop HS truc tuyen.jpg

Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Nhằm phát huy kết quả đạt được của Tổ công tác, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi trường mạng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đến hết tháng 02/2023.

- Thời gian hoạt động của Tổ công tác: Vào buổi sáng các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;

- Thời gian làm việc từ: 7h00 đến 11h00

- Số lượng người trực làm việc: 02 người/1 buổi (gồm 01 công chức xã, thị trấn và 01 công chức thuộc các phòng, ban, ngành huyện).

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Là Tổ trưởng của Tổ công tác, chủ trì triển khai hoạt động của Tổ công tác; xây dựng lịch làm việc, trực của các thành viên Tổ công tác; phân công nhiệm vụ, công việc của các thành viên trong ngày trực làm việc. Bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để Tổ công tác hoạt động. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng; Công an huyện; Bưu điện huyện: Cử cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tham gia theo lịch hoạt động của Tổ công tác. UBND các xã, thị trấn: Luân phiên cử công chức chuyên môn tham gia theo lịch hoạt động của Tổ công tác; đảm bảo 100% công chức được tham gia trong thời gian hoạt động đến tháng 02/2023. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng viên lấy tin bài trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện