Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy kiểm tra tại xã Quyết Thắng

Ngày 02/4, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện các Ban xây dựng đảng, các phòng chuyên môn của huyện đã có buổi kiểm tra tại xã Quyết Thắng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra cơ sở chế biến măng tre Bát độ và thăm quan đập Lân Vằn.

Trong năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt quy chế làm việc, tổ chức giao ban thường xuyên giữa Đảng ủy với chính quyền, đoàn thể và các chi bộ hàng tháng để nắm tình hình chung và chỉ đao hoạt động động đúng theo quy chế đã ban hành do đó trong quý I/2021, xã Quyết Thắng  đã thực hiện được một số kết quả nhất định, đến thời điểm này bà con nhân dân trong xã đã gieo trồng vụ Xuân được trên 47ha, trong đó lúa cấy được trên 28ha, ngô 15ha, rau các loại là 3,3ha, lạc 1ha. Diện tích còn lại bà con nhân dân đang tiếp tục làm đất gieo trồng; Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM, trong năm xã tập trung chỉ đạo thực hiện 2 tiêu chí là giao thông; tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm; Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phòng chống dịch Covid-19, được thực hiện nghiêm túc, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chỉ đạo sát sao, Đảng ủy xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện các bước theo đúng luật định.

Tiếp đó, các thành viên trong đoàn đã đề nghị xã giải trình và làm rõ một số vấn đề trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong năm 2021 trên các lĩnh vực.

đ.c Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.jpg

Đ.c Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, xã cần tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản đã ban hành, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; Quan tâm công tác quản lý tài nguyên môi trường; Công tác thông tin, báo cáo thực hiện phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời; Quan tâm thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026…

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng