Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Điện lực Hữu Lũng Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 15 tháng 7, Điện lực Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong công tác SXKD 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty, đại diện các phòng Kinh doanh, Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty Điện lực Lạng Sơn cùng toàn thể các CBCNV trong đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022.jpg

Các đại biểu tham dự  Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị luôn đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và tăng trưởng phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2022 đạt: 57.91 triệu kWh, giảm 1,88% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 95,06% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 Công ty giao; Giá bán điện bình quân 6 tháng đầu năm 2022 đạt: 1.879,02đ/kwh cao hơn so với cùng kỳ 24,16đ/kwh, thấp hơn 0,01đ/kwh so với kế hoạch Công ty giao; Tỷ lệ thu nộp 6 tháng đầu năm 2022 đạt: 99,97% cao hơn so với cùng kỳ 0,04% và cao hơn so với kế hoạch Công ty giao 0,17%. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022: 108,82 tỷ đồng. Tổn thất điện năng đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 là 4,97%; so với cùng kỳ giảm 1,31% so với KH giao giảm 0,12%.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.jpg

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Điện lực Hữu Lũng luôn đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt, các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên trong thời gian tiếp theo Điện lực Hữu Lũng cần tập trung chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, công tác giảm thiểu sự cố, đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà Công ty Điện lực Lạng Sơn giao cho.

Ngọc Huyền

TTVHTT&TT Hữu Lũng