Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện

 

Thực hiện Công văn số 148/UBND-KGVX ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, UBND huyện ban hành văn bản số 259/UBND-VH ngày 22/02/2023 yêu cầu:

UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục rà soát, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) với thành phần gồm ít nhất 05 thành viên do Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố làm Tổ trưởng, Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Tổ phó, các thành viên là đoàn viên thanh niên và cá nhân khác có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp viễn thông tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ CNSCĐ hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như sử dụng Nền tảng Công dân số Xứ Lạng, mua/bán các sản phẩm hàng hóa trên cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính... Ban hành Kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu cài đặt duy trì 80% dân số thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 trở lên) sử dụng Nền tảng Công dân số Xứ Lạng, tài khoản mua/bán trên cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính,... giao chỉ tiêu cho từng thôn, khu phố phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa bàn. Việc hoàn thành chỉ tiêu của UBND cấp xã là một trong những nội dung bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đơn vị cấp xã, thị trấn.

Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Tham mưu xây dựng Kế hoạch và phối hợp với Huyện đoàn Hữu Lũng hướng dẫn cài đặt, sử dụng các Nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho Tổ CNSCĐ, đảm bảo 100% Tổ CNSCĐ được tập huấn, hướng dẫn cài đặt sử dụng các Nền tảng số để Tổ CNSCĐ triển khai tại địa phương. Hoàn thành trong quý I/2023. Tiếp tục giám sát, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với Bưu điện huyện Hữu Lũng, Chi nhánh Bưu chính Viettel Hữu Lũng triển khai hướng dẫn hộ gia đình có sản phẩm nông sản đưa lên cửa hàng số; cung ứng đủ người, phương tiện vận chuyển, đóng gói hàng hóa đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đưa lên cửa hàng số đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác có liên quan; chỉ đạo triển khai 100% các sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử voso và postmart.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chương trình xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông sản lên cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử.

Bưu điện huyện Hữu Lũng, Chi nhánh Viettel Post Hữu Lũng, VNPT chi nhánh Hữu Lũng: bố trí đủ nhân lực hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như nền tảng Công dân số Xứ Lạng, mua/bán sản phẩm hàng hóa trên cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính,... Bưu điện huyện tiếp tục triển khai ATM mềm đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

mua nong san tren san dien tu.jpg

Mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn

Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tiếp tục quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử (vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi tháng mua ít nhất một sản phẩm hàng hóa trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn).

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện