Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng lần thứ nhất

 

Ngày 08/5, Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện 1 số phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng trên 60 doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí Vũ Thị Tuyến phát biếu khai mạc.JPG

Đồng chí Vũ Thị Tuyến nguyên Bí thư huyện uỷ thay mặt Ban vận động khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chấp hành lâm thời báo cáo khái quát quá trình vận động thành lập Chi hội với những thuận lợi, khó khăn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, huyện đã ban hành Quyết định số 4477/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng gồm có 16 thành viên. Qua quá trình triển khai tuyên truyền các thành viên đã vận động được 71 doanh nghiệp, Hợp tác xã nhất trí tham gia Hội. ngày 14/2/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng. Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Đại hội thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự đảm bảo kinh phí, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện và các sở ban, ngành có liên quan, là thành viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.

Ban chấp hành khoá I Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng ra mắt tại Đại hội.jpg

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Hữu Lũng khoá I ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội, bầu ra Ban Chấp hành khóa I gồm 18 thành viên; bà Vũ Thị Tuyến nguyên Bí thư Huyện uỷ Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Ngọc Huyền

Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng