Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri 2 xã Đồng Tiến, xã Thanh Sơn

 

 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện xã với cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022, ngày 16/6, các đại biểu thuộc Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, gồm; đồng chí Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng, các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ bầu cử số 6 và đại biểu HĐND 2 xã Đồng Tiến, Thanh Sơn đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri trên địa bàn 2 xã. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu đại diện lãnh đạo HĐND; UBND, UB MTTQ Việt Nam và các phòng ban liên quan của huyện.

Đồng chí Nông Thanh Hải, Đại biểu HĐND tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm.jpg

Đồng chí Nông Thanh Hải, Đại biểu HĐND tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu

6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh.

 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu đại diện Tổ đại biểu HĐND 3 cấp trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh, huyện, xã; Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, huyện, xã và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Đồng Tiến phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.jpg

Cử tri xã Đồng Tiến phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

 

Cử tri xã Đồng Tiến đã có nhiều ý kiến, đề xuất tập trung vào các vấn đề như: quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông trục xã; Bổ sung giáo viên, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn; Đầu tư cột điện và dây mới đến thôn Mỏ Ám Lân Tràm; cùng một số ý kiến liên quan đến việc chấm công cho các đồng chí là cấp phó ở thôn theo Nghị quyết 02, NQ 04 của HĐND tỉnh và thủ tục hồ sơ vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 08 và NQ 15 của HĐND tỉnh; quan tâm khôi phục hệ thông Đài truyền thanh cấp xã…

Cử tri xã Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.jpg

Cử tri xã Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

 

Đối với cử tri xã Thanh Sơn, cá ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề như: Bãi bỏ chấm công cho các đồng chí cấp phó ở thôn theo nghị quyết 02, NQ 04; Tăng thời gian hợp đồng đối với giáo viên; quan tâm nâng cấp và thay thế các cột điện liên thôn hiện nay bằng cột bê tông cho chắc chắn; quan tâm giải quyết việc một số hộ lấn chiếm đường liên thôn; xem xét mở rộng quỹ đất cho trường mầm non.v.v.

Đồng chí Sầm Văn Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền thuộc xã..jpg

Đồng chí Sầm Văn Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền thuộc xã.

Đồng chí Dương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến.jpg

Đồng chí Dương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải trình làm rõ các nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền huyện

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu .jpg

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu làm rõ các ý kiến của cử tri và tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã, cùng các ý kiến trao đổi, giải đáp của chính quyền địa phương, các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phan Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh đã phân tích, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời trong kỳ họp HĐND sắp tới.

Mã Thắng

 Trung Tâm VHTT&TT huyện